Inkscape - operacje przekształcania obiektów

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 7950 razy

W Inkscape jak w każdym programie do grafiki wektorowej możliwe jest przeprowadzenie następujących operacji na obiektach:

Wszystkie powyższe transformacje zapisywane są w jednej macierzy przekształcenia, która wygląda następująco:

Macierz przekształcenia [1]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

M_T=\begin{bmatrix} A & C & E\\ B & D & F\\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}

gdzie:

Przekształcenie danego punktu obiektu za pomocą macierzy transformacji:

Przykład transformacji punktu macierzą przekształcenia [2]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

P_T=\begin{bmatrix} A & C & E\\ B & D & F\\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} x\\ y\\ 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} A\cdot x + C\cdot y + E\\ B\cdot x + D\cdot y+F\\ 1 \end{bmatrix}

Więcej informacji o przekształceniach macierzowych można znaleźć na stronie Matematyka → Macierze.

Istnieje możliwość ręcznej modyfikacji wszystkich wymienionych transformacji poprzez zaznaczenie obiektu i sterowanie jego uchwytami umożliwiającymi jego przemieszczanie i skalowanie oraz (po dwukrotnym kliknięciu myszką) obracanie i pochylanie w trybie zaznaczania i przekształcania obiektów F1. Niestety ręczne przekształcenia nie są dokładne, jeśli więc zachodzi konieczność wykonania konkretnej transformacji na obiekcie lub grupie obiektów wystarczy wcisnąć Shift + Ctrl + M aby wyświetlić okno dialogowe Przekształć..., w którym można z powodzeniem i dokładnie określić wartości przekształcenia.

Okno Przekształć w programie Inkscape
Rys. 1

Okno Przekształć... w programie Inkscape.

Lista zakładek

 1. Przemieść - ustawienia przemieszczania;
 2. Skaluj - ustawienia skalowania;
 3. Obróć - ustawienia obracania;
 4. Pochyl - ustawienia pochylenia;
 5. Macierz - ustawienie macierzy przekształcenia.

Widoczne w tym widoku opcje:

 1. przesunięcie poziome (względne) lub położenie (bezwzględne);
 2. jednostka;
 3. przesunięcie pionowe (względne) lub położenie (bezwzględne);
 4. włącza przesuwanie względne lub położenie bezwzględne;
 5. wykonuje transformacje na wszystkich obiektach osobno;
 6. resetuje ustawienia aktywnej karty;
 7. stosuje wybrane ustawienia do zaznaczonych obiektów.
Widok zakładki Skaluj okna Przekształć w programie Inkscape
Rys. 2
Widok zakładki Skaluj okna Przekształć w programie Inkscape:
 1. poziomy przyrost rozmiaru (bezwzględny lub procentowy);
 2. jednostka;
 3. pionowy przyrost rozmiaru (bezwzględny lub procentowy);
 4. skaluje proporcjonalnie w obu kierunkach;
Widok zakładki Obróć okna Przekształć w programie Inkscape
Rys. 3
Widok zakładki Skaluj okna Przekształć w programie Inkscape:
 1. kąt obrotu;
 2. jednostka kąta;
Zakładka Pochyl okna Przekształć w programie Inkscape
Rys. 4
Widok zakładki Pochyl okna Przekształć w programie Inkscape:
 1. poziomy kąt pochylenia, przesunięcia bezwzględnego lub procentowego;
 2. obrana jednostka;
 3. pionowy kąt pochylenia, przesunięcia bezwzględnego lub procentowego
Zakładka Macierz okna Przekształć w programie Inkscape
Rys. 5
Widok zakładki Pochyl okna Przekształć w programie Inkscape:
 1. składowa macierzy transformacji związana z obrotem i skalowaniem;
 2. składowa macierzy transformacji związana z obrotem i pochylaniem;
 3. składowa macierzy transformacji związana z przemieszczeniem na osi x;
 4. składowa macierzy transformacji związana z obrotem i pochylaniem;
 5. składowa macierzy transformacji związana z obrotem i skalowaniem;
 6. składowa macierzy transformacji związana z przemieszczaniem na osi y;
 7. przełącza tryb kumulacji transformacji z bieżącą macierzą transformacji obiektów a trybem edycji bieżącej macierzy transformacji obiektów
Propozycje książek