Inkscape - nakładanie, przemieszczanie, obracanie, skalowanie i tworzenie własnych tekstur

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5619 razy

Nakładanie, przemieszczanie, obracanie i skalowanie tekstur

Tekstura to grafika, która w powtarzalny sposób wypełnia pewien obszar. W przypadku obiektów Inkscape-a tekstura może wypełniać obiekt lub jego kontur. Nadanie jakiemuś obiektowi tekstury jest możliwe poprzez zaznaczenie obiektu i wybranie w oknie Wypełnienie i kontur... dostępnego po wciśnięciu Shift + Ctrl + F w zakładce Wypełnienie lub Kontur przycisku trybu nadawania deseniu (tekstury) . Po kliknięciu tegoż przycisku dostępna będzie lista dostępnych tekstur.

Każdą nałożoną na obiekt teksturę można obracać, skalować i przemieszczać. Wystarczy przejść do trybu edytowania węzłów i uchwytów sterujących ścieżek F2 aby wyświetlone zostały uchwyty sterujące ułożeniem deseniu na obiekcie (tak jak widoczne jest to na poniższym rysunku).

Widok przykładowej edycji uchwytów sterujących położeniem, obrotem i skalą deseniu w Inkscap-ie
Rys. 1
Widok przykładowej edycji uchwytów sterujących położeniem, obrotem i skalą deseniu w Inkscap-ie:
 1. uchwyt umożliwiający przemieszczanie tekstury;
 2. uchwyt umożliwiający obracanie tekstury;
 3. uchwyt umożliwiający skalowanie tekstury.

Tworzenie własnej tekstury

Inkscape umożliwia również tworzenie własnych tekstur na podstawie narysowanych obiektów. Do tego celu należy przygotować swoją teksturę a następnie wybierając z menu Obiekty → Deseń → Obiekty na deseń lub wciskając Alt + I utworzyć upragniony deseń. Tak utworzona tekstura ma jednak dość nieprzyjazną nazwę, którą można zmienić w oknie Edytor XML wciskając przycisk Przycisk paska głównego programu Inkscape odpowiedzialny za wyświetlenie okna edytora XML dokumentu lub kombinację Shift + Ctrl + X.

Widok okna Edytor XML w programie Inkscape
Rys. 2
Widok okna Edytor XML w programie Inkscape:
 1. dodaje nowy węzeł elementu;
 2. dodaje nowy węzeł tekstu;
 3. powiela istniejący węzeł;
 4. usuwa zaznaczony węzeł;
 5. wyciąga węzeł z bieżącej gałęzi;
 6. wstawia węzeł jako podgałąź węzła znajdującego się powyżej;
 7. przenosi węzeł w górę;
 8. przenosi węzeł w dół;
 9. usuwa zaznaczony atrybut węzła;
 10. drzewo dokumentu XML;
 11. lista atrybutów (właściwości) zaznaczonego węzła;
 12. edytor nazwy atrybutu;
 13. przycisk wprowadzający zmiany wybranego atrybutu;
 14. pole edycji wartości atrybutu

Wszystkie tekstury są dodawane w węźle svg:defs, gdzie domyślna nazwa deseniu zaczyna się od pattern_ a następnie dodawana jest losowa liczba. Taka nazwa domyślna słabo informuje o tym, z jaką teksturą jest związana dlatego na rysunku 2 widać, że wartość atrybutu id została zmieniona na kreskowanie_10. Dodatkowo z domyślnych wartości zmieniony został atrybut height (wysokości tekstury) i width (szerokości tekstury).

Moje własne tekstury

Swego czasu (gry po raz pierwszy dowiedziałem się o możliwości tworzenia tekstur w Inkscap-ie stworzyłem sporą grupę tekstur własnego pomysłu, które widoczne są poniżej. Niestety niektóre z nich nie najlepiej są rysowane przez przeglądarki.

Utworzone prze mnie w programie Inkscape przykładowe tekstury
Rys. 3
Utworzone prze mnie w programie Inkscape przykładowe tekstury
Propozycje książek
tytuł: Inkscape. Podstawowa obsługa programu. wydanie II rozszerzone i uzupełnione autor: Krzysztof Cieśla

Tytuł:

Inkscape. Podstawowa obsługa programu. wydanie II rozszerzone i uzupełnione

Autor:

Krzysztof Cieśla

tytuł: Inkscape. Zaawansowane funkcje programu autor: Krzysztof Cieśla

Tytuł:

Inkscape. Zaawansowane funkcje programu

Autor:

Krzysztof Cieśla

tytuł: Inkscape. Podstawowa obsługa programu autor: Krzysztof Cieśla

Tytuł:

Inkscape. Podstawowa obsługa programu

Autor:

Krzysztof Cieśla

tytuł: Inkscape. Ćwiczenia praktyczne autor: Aleksandra Tomaszewska

Tytuł:

Inkscape. Ćwiczenia praktyczne

Autor:

Aleksandra Tomaszewska

W związku z tym, że firma Helion nie wywiązuje się z swoich zobowiązań naliczania prowizji za każdą zakupioną książkę a kontakt z ową frmą jest nie możliwy autor strony zmuszony został do zablokowania linkowania książek. Za wszelkie niedogodności z tym związane z góry przepraszam i obiecuję włączenie linkowania gdy tylko sprawa zostanie wyjaśniona