Inkscape - zamiana obiektu w ścieżkę, konturu w ścieżkę oraz odsuwanie ścieżki

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 11650 razy

Zmiana obiektu w ścieżkę Shift + Ctrl + C

Wiele kształtów tworzonych w programach do grafiki wektorowej można uzyskiwać poprzez lekką modyfikację kształtu prymitywów, będących obiektami takimi jak:

Modyfikacja prymitywów w sposób bezpośredni jest niemożliwa i aby uzyskać dostęp do węzłów takiego obiektu trzeba go zamienić na ścieżkę. Zamany tej można dokonać wciskając Shift + Ctrl + C lub wybierając z menu Obiekt → Obiekt w ścieżkę.

Zamiana konturu w ścieżkę Ctrl + Alt + C

Również kontur prymitywu jak i ścieżki mogą zostać zamienione na ścieżkę. Taka operacja umożliwia modyfikację kształtu wcześniej utworzonego konturu i tworzenie ładnych linii o zmiennej geometrii pociągnięcia.

a)Kontur do zamiany w ścieżkę w celu wprowadzenia modyfikacji kształtub)Kontur po zamianie w ścieżkę i modyfikacji
Rys. 1
Przykład zastosowania zamiany konturu w ścieżkę: a) obiekt przed zmianą konturu w ścieżkę; b) obiekt po zmianie konturu w ścieżkę i wprowadzonych modyfikacjach położenia i liczby węzłów

Kontur można zmienić w ścieżkę wykorzystując skrót Ctrl + Alt + C lub z poziomu menu Ścieżka → Kontur w ścieżkę.

Odsuwanie ścieżki

Istnieje kilka sposobów, w jaki dana ścieżka może zostać odsunięta. Pierwszym z nich jest odsuwanie ścieżki o pewną stałą wartość do wewnątrz lub na zewnątrz przy wykorzystaniu odpowiednio skrótów: Ctrl + ( oraz Ctrl + ). Sam efekt tej operacji można zobaczyć na poniższej ilustracji.

Przykład użycia odsuwania ścieżki w Inkscap-ie
Rys. 2
Przykład użycia odsuwania ścieżki w Inkscap-ie: kolorem szarym zaznaczony został oryginalny obiekt, czarnym obiekt odsunięty

Możliwe jest również użycie dynamicznego trybu odsuwania ścieżki. W tym trybie wyświetlany jest uchwyt umożliwiający ręczne odsunięcie ścieżki. Przejście do tego trybu umożliwia wciśnięcie kombinacji Ctrl + J lub poprzez wybranie z manu Ścieżka → Odsuń dynamicznie.

Istnieje również ciekawa opcja odsuwania łącznie ścieżki, której efektem jest odsuwanie z uzyskaniem zaokrągleń w każdym z węzłów. Do tego trybu można przejść za pomocą kombinacji Ctrl + Alt + J lub z poziomu menu Ścieżka → Odsuwanie łącza. Widok działania tego trybu jest widoczny na poniższej ilustracji.

Przykład odsuwania łącza ścieżki w Inkscap-ie
Rys. 3
Przykład odsuwania łącza ścieżki w Inkscap-ie: kolorem szarym zaznaczony obiekt oryginalny, czarnym kopia oryginału poddana modyfikacji poprzez odsunięcie łączna na zewnątrz
Propozycje książek