Inkscape - ustawienia przyciągania podczas rysowania i przemieszczania obiektów

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 28582 razy

Włączanie trybu przyciągania Inkscape - przycisk włączania trybu przyciągania

Wszystkie tryby przyciągania mogą zostać wyłączone za pomocą przycisku Inkscape - przycisk włączania trybu przyciągania.

Tryb wyświetlania siatki # i włączenie przyciągania do siatki Inkscape - przycisk przyciągania do siatki

Istnieją specjalne opcje przeznaczone do sterowania tym, jak kursor myszki jest przyciągany przez różne elementy dokumentu. Te ustawienia ułatwiają uzyskanie pożądanego efektu końcowego mniejszym nakładem pracy i zwiększoną dokładnością rysowania. Jedna z opcji związana jest z wyświetlaniem siatki ułatwiającej dokładne rysowanie grafiki. Tryb siatki można w Inkscap-ie włączyć za pomocą skrótu klawiaturowego # lub z poziomu menu Widok → Wyświetl siatkę. Jest to jeden z przydatniejszych trybów, który w połączeniu z włączeniem przyciągania do siatki za pomocą przycisku Inkscape - przycisk przyciągania do siatki umożliwia łatke i przyjemne tworzenie rysunków technicznych czego dowodem może być poniższa grafika.

Przykład rysunku technicznego wykonanego w Inkscap-ie.
Rys. 1
Przykład rysunku technicznego wykonanego w Inkscap-ie

Tryb przyciągania do obramowania strony Inkscape - przycisk włączania przyciągania do krawędzi obszaru dokumentu

W tym trybie kursor myszy w trakcie rysowania lub przesuwania węzłów obiektu będzie przyciągany przez krawędzie dokumentu.

Ilustracja pokazująca krawędzie dokumentu, do których kursor myszy będzie przyciągany
Rys. 2
Ilustracja pokazująca krawędzie dokumentu, do których kursor myszy będzie przyciągany

Tworzenie prowadnic i tryb przyciągania do prowadnic Inkscape - przycisk włączania trybu przyciągania do prowadnic

Prowadnice są dodatkowymi elementami graficznymi, które mają za zadanie ułatwienie rysowania. Prowadnice nie są elementami graficznymi i podczas eksportu nie będą one rysowane. Istnieją one jedynie po to, by ułatwić rysowanie. Prowadnice w Inkscap-ie można wstawić na dwa sposoby:

Ustawienia prowadnic można modyfikować poprzez dwukrotne kliknięcie na danej prowadnicy, co spowoduje pojawienie się okna Prowadnica, gdzie dokładnie można ustawić położenie punktu zaczepienia i zarazem obrotu, jednostkę miary, kąt obrotu prowadnicy oraz można ustawić zmianę położenia prowadnicy jako względną lub bezwzględną.

Widok okna Prowadnica w programie Inkscape
Rys. 5
Widok okna Prowadnica w programie Inkscape:
  1. współrzędna x punktu zaczepienia jak i zarazem punktu obrotu prowadnicy;
  2. współrzędna y punktu zaczepienia jak i zarazem punktu obrotu prowadnicy;
  3. obrana jednostka długości;
  4. kąt obrotu prowadnicy;
  5. ustawia modyfikację położenia na względną lub bezwzględną;
  6. zastosowuje zmiany;
  7. usuwa prowadnicę;
  8. anuluje wprowadzone zmiany

Dzięki prowadnicom i włączonemu trybowi przyciągania do nich można szybko i łatwo tworzyć pewne obiekty o z góry ustalonych położeniach ich charakterystycznych punktów. Można więc stwierdzić, że prowadnice umożliwiają tworzenie szkieletu, na którym będzie opierać się tworzona grafika.

Ustawienia związane z przyciąganiem do obwiedni obiektów

Te ustawienie mogą ułatwić życie, gdy chcesz ręcznie umieścić jakiś obiekt względem drugiego, np. tak aby jego krawędź obwiedni stykała się z krawędzią obwiedni innego obiektu. Obwiednia to nic innego jak prostokąt, w którym dany obiekt można zamknąć. Prostokąt ten ma oczywiście boki ustawione poziomo i pionowo a dla każdego obiektu można go zobaczyć zaznaczając tenże obiekt.

Przykładowa obwiednia obiektu wyświetlana po jego zaznaczeniu w programie Inkscape
Rys. 6
Przykładowa obwiednia obiektu wyświetlana po jego zaznaczeniu w programie Inkscape

Włączanie przyciągania narożników obwiedni podczas przemieszczania obiektu Inkscape - przycisk włączania przyciągania narożników obwiedni

Ten tryb jest przeznaczony do ręcznego wyrównywania obiektów, tak że narożniki ich obwiedni są przyciągane.

Włączanie przyciągania krawędzi obwiedni podczas przemieszczania obiektu Inkscape - przycisk włączania przyciągania krawędzi obwiedni

Ten tryb jest przeznaczony do ręcznego wyrównywania obiektów, tak że krawędzie ich obwiedni są przyciągane.

Włączanie przyciągania do narożników obwiedni podczas przemieszczania obiektu Inkscape - przycisk włączania przyciągania do narożników obwiedni

Ten tryb jest przeznaczony do ręcznego wyrównywania obiektów, tak że krawędzie ich obwiedni są przyciągane tak, by przechodziły przez narożnik obiektu, nad którym przemieszczany obiekt się znajduje.

Włączanie przyciągania do i z punktów środkowych krawędzi obwiedni podczas przemieszczania obiektu Inkscape - przycisk włączania przyciągania do i z punktów środkowych krawędzi obwiedni

Ten tryb jest przeznaczony do ręcznego wyrównywania obiektów, tak że krawędź obwiedni jednego przechodzi przez środek krawędzi obwiedni drugiego bądź obie krawędzie są przyciągane ich środkami.

Włączanie przyciągania do i z punktów środkowych obwiedni podczas przemieszczania obiektu Inkscape - przycisk włączania przyciągania do i z punktów środkowych obwiedni

Ten tryb jest przeznaczony do ręcznego wyrównywania obiektów, tak że krawędź obwiedni jednego przechodzi przez środek obwiedni drugiego bądź oba punkty środkowe są przyciągane.

Włączanie trybu przyciągania do węzłów ścieżki Inkscape - przycisk włączania opcji przyciągania punktów ścieżki podczas rysowania

Ta opcja włącza lub wyłącza wszystkie ustawienia przyciągania do węzłów i ścieżek znajdujących się na rysunku.

Przyciąganie do ścieżki Inkscape - przycisk włączania i wyłączania przyciągania do linii ścieżki

Przyciąganie będzie do najbliższego punktu na ścieżce.

Przyciąganie do punktów przecięcia ścieżki Inkscape - przycisk włączania i wyłączania przyciągania do punktu przecięcia ścieżki

Przyciągane będą punkty samoprzecinające ścieżki.

Przyciąganie do ostrych węzłów ścieżki Inkscape - przycisk włączania i wyłączania przyciągania do ostrych węzłów ścieżki

Przyciągane będą węzły, które nie mają łagodnego przejścia realizowanego krzywą Beziera.

Przyciąganie do gładkich węzłów ścieżki Inkscape - przycisk włączania i wyłączania przyciągania do gładkich węzłów ścieżki

Przyciągane będą węzły, które nie mają łagodnego przejścia realizowanego krzywą Beziera.

Przyciąganie z i do punktów środkowych odcinka ścieżki Inkscape - przycisk włączania i wyłączania przyciągania z i do punktów środkowych odcinka ścieżki

Przyciągane będą punkty środkowe odcinków ścieżki.

Przyciąganie z i do punktów środkowych obiektów Inkscape - przycisk włączania i wyłączania przyciągania z i do punktów środkowych obiektów

Przyciągane będą punkty środkowe obiektów.

Przyciąganie z i do punktów środka obrotu obiektów Inkscape - przycisk włączania i wyłączania przyciągania z i do punktów środka obrotu obiektów

Przyciągane będą punkty środka obrotu obiektów.

Propozycje książek
tytuł: Inkscape. Podstawowa obsługa programu. wydanie II rozszerzone i uzupełnione autor: Krzysztof Cieśla

Tytuł:

Inkscape. Podstawowa obsługa programu. wydanie II rozszerzone i uzupełnione

Autor:

Krzysztof Cieśla

tytuł: Inkscape. Zaawansowane funkcje programu autor: Krzysztof Cieśla

Tytuł:

Inkscape. Zaawansowane funkcje programu

Autor:

Krzysztof Cieśla

tytuł: Inkscape. Podstawowa obsługa programu autor: Krzysztof Cieśla

Tytuł:

Inkscape. Podstawowa obsługa programu

Autor:

Krzysztof Cieśla

tytuł: Inkscape. Ćwiczenia praktyczne autor: Aleksandra Tomaszewska

Tytuł:

Inkscape. Ćwiczenia praktyczne

Autor:

Aleksandra Tomaszewska

W związku z tym, że firma Helion nie wywiązuje się z swoich zobowiązań naliczania prowizji za każdą zakupioną książkę a kontakt z ową frmą jest nie możliwy autor strony zmuszony został do zablokowania linkowania książek. Za wszelkie niedogodności z tym związane z góry przepraszam i obiecuję włączenie linkowania gdy tylko sprawa zostanie wyjaśniona