Gimp - otwieranie plików, tworzenie nowego obrazu, zapisywanie i eksportowanie do pliku

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 7335 razy

Otwieranie Ctrl + O plików

Gimp umożliwia odczytywanie plików z grafiką rastrową w wielu formatach jak np. png, jpg, gif, ico ale jest też w stanie otwierać grafiki wektorowe utworzone w Inkscap-ie czyli pliki svg. Niestety jeżeli chodzi o grafikę svg Gimp nie zawsze sobie radzi poprawnie z otwieraniem tego typu plików i niekiedy są trudności z poprawną interpretacją i rysowaniem niektórych elementów grafiki wektorowej.

Tworzenie nowego obrazu Ctrl + N

Stworzenie nowego obrazu jest możliwe z poziomu menu Plik → Nowy lub poprzez wciśnięcie Ctrl + N co spowoduje pojawienie się okna dialogowego Utworzenie nowego obrazu, gdzie możliwe jest określenie wymiarów obrazu, rozdzielczości, przestrzeni kolorów, wypełnienia oraz dodanie dodatkowego komentarza dopisanego do pliku (jeżeli format zapisu będzie to umożliwiał).

Gimp - okno dialogowe Utworzenie nowego obrazu
Rys. 1
Okno dialogowe Utworzenie nowego obrazu w Gimp-ie:
 1. rozwijana lista dostępnych szablonów ustawienia obrazu;
 2. szerokość obrazu;
 3. wysokość obrazu;
 4. obrana jednostka długości;
 5. układ pionowy;
 6. układ poziomy;
 7. rozwija zaawansowane opcje;
 8. rozdzielczość na osi x;
 9. rozdzielczość na osi y;
 10. włącza proporcjonalną zmianę współczynników rozdzielczości;
 11. jednostka rozdzielczości;
 12. tryb zapisu kolorów:
  • Kolory RGB - 24 bitowa skala dla kolorowej bitmapy;
  • Odcienie szarości - 8 bitowa skala dla czarno-białej fotografii lub grafiki
 13. wybór koloru tła:
  • Kolor pierwszoplanowy - kolor pobrany z ustawienie koloru pierwszoplanowego;
  • Kolor tła - kolor pobrany z ustawienia koloru tła;
  • Białe - tło białe;
  • Przezroczysta - tło przezroczyste
 14. komentarz do pliku (zapisywany jedynie gdy format pliku to umożliwia)
 15. Wyświetla pomoc dotyczącą tego okna dialogowego;
 16. Przywraca domyślne ustawienia;
 17. Zamyka okno i tworzy nowy obraz z podanymi parametrami;
 18. Zamyka okno bez tworzenia nowego obrazu

Zapis pliku Ctrl + S

Od jakiegoś czasu w Gimp-ie zapis jest możliwy tylko do pliku XCF będący wewnętrznym formatem zapisu tegoż programu. Umożliwia on zapisanie wszystkich warstw wraz z ich ustawieniami (czego nie są w stanie zapisać inne standardowe formaty zapisu plików rastrowych).

Eksport do pliku Ctrl + Shift + E

Ten tryb umożliwia zapis do dowolnego obsługiwanego przez Gimp-a formatu zapisu grafiki rastrowej. Typ formatu zapisu zależy od podanego przez użytkownika na końcu nazwy pliku rozszerzenia np. plik.png lub plik.jpg

Po wybraniu określonej nazwy i formatu pliku oraz wciśnięciu przycisku Wyeksportuj pojawią się kolejne okna dialogowe z opcjami ustawienia trybu zapisu. Wśród tych opcji może znaleźć się kontrola poziomu kompresji danych. Warto wiedzieć, że poziom kompresji wpływa nie tylko na rozmiar ale i jakość wynikowego pliku. W przypadku kompresji stosowanej w plikach jpg zbyt silna kompresja może negatywnie wpłynąć na jakość obrazu.

Dodatkowo dla plików gif dostępne są ustawienia związane z tworzeniem animacji poklatkowych. Na każdą klatkę jest brana jedna warstwa z obrazem. Warstwy mogą być nakładane lub zastępowane. Istnieje też możliwość kontroli czasu pomiędzy kolejnymi klatkami animacji oraz wybranie odtwarzania zapętlonego.