Gimp - tworzenie fotografii czarno-białej

Stronę tą wyświetlono już: 3042 razy

Każda fotografia kolorowa może zostać zamieniona na czarno-białą a metod konwersji takiej bitmapy jest kilka toteż i w Gimp-ie są one dostępne z poziomu menu Kolory → Desaturacja w oknie dialogowym Desaturacja.

Gimp - okno dialogowe Desaturacja
Rys. 1
Widok okna dialogowego Desaturacja w programie Gimp:
  1. Jasność - tworzy czarno-białą fotografię na podstawie jasności kolorów;
  2. Jaskrawość - tworzy czarno-białą fotografię na podstawie jaskrawości kolorów;
  3. Średnia - tworzy czarno-białą fotografię na podstawie średniej wartości koloru (średnia wartość składowych czerwonej, zielonej i niebieskiej)
  4. wyświetla podgląd;
  5. pomoc;
  6. przywraca początkowe ustawienia;
  7. zamyka i zastosowuje zmiany;
  8. zamyka bez zastosowania zmian

Czym jednak różni się zapis czarno-białej fotografii od kolorowej? Zapis odcieni szarości w systemie RGB spełnia zawsze następującą równość:

Równość, jaką muszą spełniać składowe koloru zapisanego w systemie RGB aby ów kolor mógł się zaliczać do grupy odcieni szarości [1]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

R=G=B

Jak łatwo się domyślić, dla kolorowej bitmapy konieczne jest użycie aż trzech (najczęściej ośmiobitowych) wartości liczbowych dla opisu pojedynczego koloru. W przypadku czarno-białych fotografii z uwagi na równanie [1] wystarczy jedna ośmiobitowa liczba.

a)Obraz przed desaturacjąb)Obraz po desaturacji względem jasnościc)Obraz po desaturacji względem jaskrawościd)Obraz po desaturacji względem wartości średniej
Rys. 2
Przykłady zdjęcia: a) przed desaturacją; b) po desaturacji względem jasności koloru; c) po desaturacji względem jaskrawości koloru; d) po desaturacji względem średniej wartości koloru

Przed zapisem czarno-białego zdjęcia warto jest zmienić ustawienia odwzorowania kolorów do skali odcieni szarości co zredukuje ilość miejsca zajmowanego przez zdjęcie na dysku. Możliwe jest to poprzez wybranie z menu Obraz → Tryb → Odcienie szarości.

Propozycje książek

Komentarze