Gimp - rysowanie linii prostych, krzywych, prostokątów i elips

Stronę tą wyświetlono już: 9602 razy

Rysowanie linii prostych i krzywych Beziera

Linie proste można rysować przy użyciu pędzla P. Wystarczy bowiem wybranym przez siebie pędzlem kliknąć w punkcie początkowym linii a następnie z wciśniętym przyciskiem Shift kliknąć w punkcie końcowym. Ten sam efekt można uzyskać korzystając z narzędzia ścieżka B z zaznaczonym ustawieniem Wielokąt dzięki czemu będzie możliwe rysowanie linii prostych.

Gimp - opcje ustawień narzędzia do edycji i tworzenia ścieżek
Rys. 1
Opcje ustawień narzędzia do edycji i tworzenia ścieżek w programie Gimp:
 1. Projektowanie - w tym trybie rysuje się ścieżkę;
 2. Modyfikacja (Ctrl) - w tym trybie dodaje się węzły do ścieżki;
 3. Przesunięcia (Alt) - w tym trybie można przesuwać ścieżkę;
 4. Wielokąt - po włączeniu tego trybu kolejne węzły ścieżki będą rysowana jako linie proste;
 5. Zaznaczenie ze ścieżki - tworzy zwykłe zaznaczenie z obiektu ścieżki;
 6. Rysuj wzdłuż ścieżki - rysuje linię wybranym narzędziem i szerokością pędzla

Po narysowaniu własnej ścieżki wystarczy kliknąć przycisk Rysuj wzdłuż ścieżki 6 co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Rysuj wzdłuż ścieżki, którego opis funkcjonalności zamieszczam poniżej.

Gimp - okno dialogowe Rysuj wzdłuż ścieżki
Rys. 2
Widok okna dialogowego Rysuj wzdłuż ścieżki programu Gimp:
 1. Rysuj linię - włącza ustawienia rysowania linii;
 2. Pełny kolor - wypełnienie linii pełnym kolorem pierwszoplanowym;
 3. Deseń - wypełnienie obecnie ustawionym deseniem;
 4. szerokość linii;
 5. lista wybory jednostki szerokości linii;
 6. rozwija zaawansowane opcje stylu linii;
 7. zakończenie linii w stylu pniaka;
 8. zakończenie linii w stylu zaokrąglonym;
 9. zakończenie linii w stylu prostokątnym;
 10. wygładzenie narożników ostre;
 11. wygładzenie narożników zaokrąglone;
 12. wygładzenie narożników ścięte;
 13. suwak zmiany ograniczenia zaostrzenia narożników linii;
 14. kontrolka numeryczna do wpisania ograniczenia zaostrzenia narożników linii;
 15. umożliwia stworzenie własnego stylu kreskowania linii;
 16. lista wyboru początkowego stylu kreski
 17. Rysuje za pomocą narzędzia rysowania
 18. lista wyboru narzędzia rysowania;
 19. Emulowanie dynamiki pędzla;
 20. pomoc;
 21. przywraca domyślne ustawienia;
 22. rysuje linię i zamyka okno;
 23. anuluje i zamyka okno

Utworzona ścieżka może wykorzystywać krzywe Beziera, wzdłuż których można również rysować wykorzystując opisane na rysunku 2 okno dialogowe.

Rysowanie prostokątów i elips

Do narysowania prostokąta czy elipsy należy odpowiednio wykorzystać narzędzie zaznaczenia prostokątnego R lub eliptycznego E. I tutaj można zrealizować plan rysowania danego kształtu na dwa sposoby:

 1. poprzez kliknięcie w menu Zaznaczenie → Obramuj, wybranie szerokości obramowania i po zatwierdzeniu wypełnić dowolnym kolorem, teksturą czy też gradientem tak otrzymane zaznaczenie;
 2. poprzez kliknięcie w menu Zaznaczenie → Przekształć na ścieżkę a następnie w oknie Warstwy - pędzle w zakładce ścieżki zaznaczyć utworzoną ścieżkę, wybrać narzędzie do tworzenia i edycji ścieżek B odznaczyć zaznaczenie Shift + Ctrl + A a następnie klikając w opcjach narzędzia edycji ścieżek przycisk Rysuj wzdłuż ścieżki przy użyciu odpowiednich ustawień okna Rysuj wzdłuż ścieżki narysować upragniony kształt.

Można również powyższe sposoby wykorzystać do rysowania wzdłuż dowolnego zaznaczenia.

Komentarze