Gimp - łączenie, krycie i tryby łączenia warstw

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 12312 razy

Wstęp

Bardzo ważnym elementem programów do tworzenia grafiki nie tylko rastrowej ale i wektorowej są warstwy. W grafice rastrowej szczególną uwagę należy zwrócić na zastosowanie opcji: łączenia, krycia i trybów łączenia warstw.

Łączenie warstw
umożliwia połączenie wybranej warstwy z warstwą znajdującą się pod spodem.
Krycie warstwy
umożliwia nadanie globalnej przezroczystości warstwy.
Tryby łączenia warstwy
wykonują pewną operację matematyczną (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie itp) albo warunkową (przesiewanie) podczas łączenia pikseli danej warstwy z pikselami warstw znajdujących się poniżej.

Łączenie warstw

Połączenie warstw czasami jest konieczne, gdy końcowy efekt połączenia kilku różnych warstw musi zostać obrobiony np. przy użyciu jakiegoś filtru graficznego. Łączenie jest dość prostą operacją, wystarczy w zakładce warstwy okna Warstwy - pędzle kliknąć prawym przyciskiem myszy na warstwie, która ma zostać połączona z warstwą znajdującą się pod nią i w menu kliknąć Połącz w dół. Tę samą opcję można znaleźć w menu głównym Warstwa → Połącz w dół, jedyna różnica jest taka, że tutaj zostanie automatycznie połączona warstwa, która jest obecnie aktywna.

Krycie warstwy

Krycie określa w procentach jak dana warstwa będzie pokrywała znajdujące się pod spodem warstwy. Krycie można wykorzystać do uzyskania prostego efektu przejścia dwóch obrazów. Poziom krycia danej warstwy można określić w zakładce Warstwy okna Warstwy - pędzle poprzez kliknięcie modyfikowanej warstwy i ustawienie poziomu jej przezroczystości.

Tryby łączenia warstw

Lista trybów łączenia warstw jest dość sporawa, przy czym nie jest mi znana zasada obliczania wszystkich trybów łączenia warstw toteż postaram się opisać tutaj jedynie te, które znam i używam:

Z mojego punktu widzenia najciekawszym i najczęściej stosowanym trybem (zaraz po zwykłym trybie) jest tryb miękkiego światła, który sam w sobie umożliwia zastosowanie techniki wybiórczej korekty zabarwienia zdjęcia. Technika ta nazywana jest techniką malowania światłem i polega na malowaniu pędzlem o określonym kolorze po warstwie z ustawionym trybem miękkiego światła, w efekcie czego można uzyskać obraz o zmienionym lokalnie zabarwieniu lub podświetleniu/zabarwieniu. Technika ta jest dość czasochłonna i wymaga wprawy i dokładności w tym, co się robi.

a)Obraz przed zastosowaniem techniki malowania światłemb)Obraz po zastosowaniu techniki malowania światłem
Rys. 1
Przykład zastosowania techniki malowania światłem a) obraz przed; b) obraz po zastosowaniu

Na powyższym przykładzie można zobaczyć, jak tą techniką można wybiórczo podświetlić i uwidocznić tym samym niektóre elementy zdjęcia. W tym przypadku podświetlone zostało podwozie lokomotywy parowej, która jak co roku przyjechała do Kołobrzeskiego portu.

Tryby łączenia pikseli warstw są również dostępne w ustawieniach narzędzi do malowania i wypełniania obrazu. Tam można ustawić te same tryby ale nie dla warstwy ale dla samego narzędzia co oznacza, że malowana ścieżka będzie łączona z pikselami warstwy według wybranego przez użytkownika trybu co również warto mieć na uwadze.