Math - okno narzędziowe Elementy

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1749 razy

Bardzo ważnym jest w programie Math okno narzędziowe Elementy, ponieważ to w nim znajduje się znacząca część ręcznie wstawianych formuł matematycznych. Jeżeli okno nie wyświetla się w programie, nie ma powodów do paniki, wystarczy kliknąć w menu widok → elementy aby okno to się pojawiło. W tej części tego działu umieszczę tylko podstawowe informacje dotyczące podziału okna narzędziowego Elementy i ogólny sposób korzystania z niego, zaś poszczególne funkcjonalności okna zostaną omówione w kolejnych podstronach.

Okno Elementy programu Math pakietu LibreOffice
Rys. 1
Widok okna Elementy programu Math pakietu LibreOffice
 1. lista wyboru typu elementów matematycznych. Dostępne opcje to:
  • operatory jedno- lub dwuargumentowe;
  • relacje;
  • operacje na zbiorach;
  • funkcje;
  • operatory - oznaczenia całkowania, granic, sum i iloczynów na zbiorach liczbowych;
  • atrybuty - formatowanie tekstowe;
  • nawiasy;
  • formaty - indeksowanie, macierze, rozpoczynanie od nowej linii;
  • inne;
  • przykłady - przykłady użycia
 2. wstawiania elementów związanych z wybranym działem w części I.