Math - podstawowe operatory matematyczne

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3541 razy

Pierwszy dział okna narzędziowego elementy pozwala na wstawianie symboli operatorów matematycznych od tych najbardziej trywialnych jak dodawanie i odejmowanie po nieco bardziej złożone składniowo. Tak więc na rysunku 1 wszystkie przyciski wstawiające operatory zostały ponumerowane i opisane.

Widok wycinku okna Elementy programu Math pakietu LibreOffice dla trybu wstawiania podstawowych operatorów matematycznych
Rys. 1
Widok wycinku okna Elementy programu Math pakietu LibreOffice dla trybu wstawiania podstawowych operatorów matematycznych:
 1. dodawania (składnia: +);
 2. odejmowania (składania: -);
 3. znak plus minus (składnia: +=);
 4. znak minus plus (składnia -+);
 5. dodawanie (składnia to oczywiście: +);
 6. odejmowanie (składnia to oczywiście: -);
 7. mnożenie skalarne (składnia cdot);
 8. iloczyn wektorowy lub iloczyn skalarny dwóch zbiorów (składnia: times);
 9. mnożenie w postaci gwiazdki (oznaczenie: *);
 10. mnożenie tensorowe (składnia otimes);
 11. ułamek (składnia: over);
 12. dzielenie w postaci dwukropka i kreski (składnia: div);
 13. dzielenie w postaci ukośnika (składnia /);
 14. złączenie (składnia: circ);
 15. dzielenie (składnia: wideslash);
 16. dzielenie z ukośnikiem odwrotnym (składnia: widebslash);
 17. argument logiczny i (składnia: and);
 18. lub (składnia: or);

Czasami konieczne jest stosowanie nawiasów klamrowych w celu grupowania wyrażeń, np. dla zapisu:

a+b over c = d

wygenerowane zostanie następujący zapis matematyczny:

Wynik działania zapisu a+b over c = d w programie Math pakietu LibreOffice [1]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

a+\frac{b}{c}=d

a teraz zapis:

{a + b} over c = d

sprawi, że powstanie następujący zapis matematyczny:

Wynik działania zapisu {a+b} over c = d w programie Math pakietu LibreOffice [2]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

\frac{a+b}{c}=d

Jak widać równanie [1] ma zupełnie inne znaczenie niż równanie [2] w związku z czym stosowanie nawiasów jest konieczne. Na koniec jeszcze jedna ważna uwaga: przy korzystaniu z okna narzędziowego elementy program wstawia do równania taki oto przykładowy zapis:

<?> over <?>

gdzie zapis <?> musi być zastąpione twoim wyrażeniem matematycznym.

Propozycje książek
tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka