Math - wstawianie symboli operacji na zbiorach i oznaczeń zbiorów

Stronę tą wyświetlono już: 553 razy

Kolejna część okna Elementy dotyczy zbiorów, a w zasadzie operacji na zbiorach i opisie symbolicznym zbiorów.

Widok części okna Elementy programu Math pakietu LibreOffice z widocznymi przyciskami do wstawiania symboli operacji na zbiorach i oznaczeń zbiorów
Rys. 1
Widok części okna Elementy programu Math pakietu LibreOffice z widocznymi przyciskami do wstawiania symboli operacji na zbiorach i oznaczeń zbiorów:
 1. zawiera się w (składnia: in);
 2. nie zawiera się w (składnia: notin);
 3. zawiera (składnia: owns);
 4. iloczyn zbiorów (składnia: intersection);
 5. suma zbiorów (składnia: uinion);
 6. różnica (składnia: setminus);
 7. zbiór ilorazów (składnia: slash);
 8. podzbiór (składnia: subset);
 9. podzbiór lub równy (składnia: subseteq);
 10. nadzbiór (składnia: supset);
 11. nadzbiór lub równy (składnia: supseteq);
 12. nie podzbiór (składnia: nsubset);
 13. nie podzbiór ani równy (składnia: nsubseteq);
 14. nie nadzbiór (składnia: nsupset);
 15. nie nadzbiór ani równy (składnia: nsupseteq);
 16. zbiór pusty (składnia: emptyset);
 17. alef - oznaczenie mocy zbiorów nieskończonych (składnia: aleph);
 18. zbiór liczb naturalnych (składnia: setN);
 19. zbiór liczb zespolonych (składnia: setZ);
 20. zbiór liczb wymiernych (składnia: setQ);
 21. zbiór liczb rzeczywistych (składnia: setR);
 22. zbiór liczb całkowitych (składnia: setC).

Komentarze