Math - wstawianie funkcji matematycznych w kodzie

Stronę tą wyświetlono już: 612 razy

Od razu piszę, co by nie było, że nie wszystkie funkcje są uwzględnione w oknie elementy. Niektóre funkcje mogą nie występować tutaj, w takim przypadku przed nazwą funkcji należy użyć zapisu:

Listing 1
 1. func nazwa_funkcji

w przeciwnym przypadku nazwa funkcji będzie zapisana kursywą co domyślnie oznacza zmienną.

Widok wycinka okna Elementy programu Math pakietu LibreOffice gdzie znajdują się opcje umożliwiające wstawianie funkcji matematycznych
Rys. 1
Widok wycinka okna Elementy programu Math pakietu LibreOffice gdzie znajdują się opcje umożliwiające wstawianie funkcji matematycznych:
 1. wartość bezwzględna (składnia: abr{wyrażenie});
 2. silnia (składnia: fact{wyrażenie});
 3. pierwiastek kwadratowy (składnia: sqrt{wyrażenie};
 4. funkcja pierwiastkowa (składnia: nroot{podstawa}{wyrażenie});
 5. potęga (składnia: {podstawa}^{potęga});
 6. funkcja wykładnicza o podstawie e (składnia: func e^{wyrażenie});
 7. logarytm naturalny (składnia: ln{wyrażenie});
 8. funkcja eksponencjalna - czyli to samo co punkt 2 tylko inny zapis (składnia: exp(wyrażenie));
 9. logarytm o podstawie 10 (składnia: log(wyrażenie));
 10. funkcja sinus (składnia: sin(wyrażenie));
 11. funkcja kosinus (składnia: cos(wyrażenie));
 12. funkcja tangens (składnia: tan(wyrażenie));
 13. funkcja kotangens (składnia: cot(wyrażenie));
 14. sinus hiperboliczny (składnia: sinh(wyrażenie));
 15. kosinus hiperboliczny (składnia: cosh(wyrażenie));
 16. tangens hiperboliczny (składnia: tanh(wyrażenie));
 17. kotangens hiperboliczny (składnia: coth(wyrażenie));
 18. funkcja arkus sinus (składnia: arcsin(wyrażenie));
 19. funkcja arkus kosinus (składnia: arccos(wyrażenie));
 20. funkcja arkus tangens (składnia: arctan(wyrażenie));
 21. funkcja arkus kotangens (składnia: arccot(wyrażenie));
 22. arkus sinusa hiperbolicznego (składnia: arcsinh(wyrażenie));
 23. arkus kosinusa hiperbolicznego (składnia: arccosh(wyrażenie));
 24. arkus tangensa hiperbolicznego (składnia: arctanh(wyrażenie));
 25. arkus kotangensa hiperbolicznego (składnia: arccot(wyrażenie))

Komentarze