Calc - podział okna programu, nawigacja po arkuszach i dodawanie arkuszy

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3799 razy

Widok okna programu Calc można podzielić na cztery części tak jak pokazane zostało to na poniższej ilustracji. Taki podział jest czasami przydatny, gdy konieczny jest podgląd dwóch oddalonych od siebie miejsc w jednym arkuszu kalkulacyjnym.

Podział okna programu Calc pakietu LibreOffice oraz opis przycisków nawigacji i zakładek arkuszy kalkulacyjnych
Rys. 1
Podział okna programu Calc pakietu LibreOffice oraz opis przycisków nawigacji i zakładek arkuszy kalkulacyjnych:

I, II, III i IV - kolejne wydzielone okienka podziału widoku arkusza kalkulacyjnego.

  1. przełącza na pierwszy utworzony arkusz kalkulacyjny;
  2. przełącza na arkusz kalkulacyjny znajdujący się o jedną pozycję przed bieżącym arkuszem;
  3. przełącza na arkusz kalkulacyjny znajdujący się o jedną pozycję za bieżącym arkuszem;
  4. przełącza na ostatni utworzony arkusz kalkulacyjny;
  5. zakładka aktywnego arkusza kalkulacyjnego - jego nazwę można zmodyfikować klikając dwukrotnie na jego zakładce;
  6. przycisk dodawania nowego arkusza kalkulacyjnego
  1. sposób podziału okna w pionie;
  2. sposób podziału okna w poziomie;

Każdy dokument może zawierać kilka różnych arkuszy kalkulacyjnych, co ma na celu zwiększenie czytelności dokumentu. Można bowiem utworzyć kilka różnych arkuszy kalkulacyjnych o tytułach sugerujących ich zawartość. Mechanizm tworzenia i nawigacji został opisany pod rysunkiem 1. Warto jeszcze dodać, że klikając na nazwie arkusza kalkulacyjnego prawym przyciskiem myszy można klikając w menu kontekstowym Usuń usunąć ów arkusz lub wykonać kilka innych operacji (np ukrycia arkusza).