Calc - interpolacja, linia wartości średniej oraz oznaczenia tolerancji błędów na wykresie

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 6244 razy

Korzystając z omówionego wcześniej Kreatora wykresów, który można uruchomić klikając na pasku narzędziowym Standardowe przycisk przycisk wyświetlający kreator wykresów i wykorzystując wcześniej utworzone na stronie Oprogramowanie → LibreOffice - Calc → Calc - tworzenie prostej tabelki zestawienia danych z wykorzystaniem mechanizmu autowypełniania należy wykonać wykres liniowy - punktowy na podstawie zakresu komórek D4:D14.

Wykres liniowy punktowy utworzony w programie Calc pakietu LibreOffice
Rys. 1
Wykres liniowy punktowy utworzony w programie Calc pakietu LibreOffice

Teraz klikając na jeden z punktów wykresu prawym przyciskiem myszy należy wybrać pozycję wstaw krzywą regresji aby po chwili oczom twym ukazał się widok Krzywa regresji dla serii danych 'Ogrodowe'.

Okno Krzywa regresji dla serii danych 'Ogrodowe' programu Calc pakietu LibreOffice
Rys. 2
Okno Krzywa regresji dla serii danych 'Ogrodowe' programu Calc pakietu LibreOffice:
 1. liniowa - interpolacja punktów funkcją liniową;
 2. wielomianowa - interpolacja punktów funkcją wielomianową;
 3. stopień wielomianu interpolacyjnego;
 4. logarytmiczna - interpolacja funkcją logarytmiczną;
 5. średnia ruchoma;
 6. okres;
 7. potęgowa;
 8. nazwa krzywej regresji, która będzie widoczna w legendzie programu;
 9. ekstrapolacja w przód;
 10. ekstrapolacja w tył;
 11. wymuś punkt przesunięcia;
 12. przesunięcie wykresu;
 13. pokaż równanie - wyświetla równanie krzywej interpolującej;
 14. pokaż współczynnik determinacji (R2)

Po zastosowaniu powyższych ustawień wykres powinien wzbogacić się o dodatkową linię interpolacji wielomianem czwartego stopnia.

Przykład interpolacji wielomianem 4-tego stopnia w programie Calc pakietu LibreOffice
Rys. 3
Przykład interpolacji wielomianem 4-tego stopnia w programie Calc pakietu LibreOffice

Linia średniej wartości sprzedaży może zostać dodana poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na jednym z punktów serii danych i wybranie pozycji wstaw linię wartości średniej by po chwili cieszyć się wykresem z poniższego rysunku.

Przykład dodania do wykresu linii średniej w programie Calc pakietu LibreOffice
Rys. 4
Przykład dodania do wykresu linii średniej w programie Calc pakietu LibreOffice

Do powyższego wykresu można jeszcze dodać jakąś tolerancję błędów obliczeń kwot, np na poziomie 10% zliczonej kwoty sprzedaży (zakładam jakieś błędy w trakcie obliczeń, lub straty). W tym celu klikam prawym przyciskiem myszy na dowolnym punkcie danych wykresu i w menu klikam pozycję wstaw słupki błędów Y by po chwili zobaczyć okno dialogowe Słupki błędów Y dla serii 'Ogrodowe', gdzie w zakładce Słupki błędów znajdują się poszukiwane ustawienia związane z nadawaniem tolerancji błędu.

Okno Słupki błędów Y dla serii danych 'Obrodowe' w programie Calc pakietu LibreOffice
Rys. 5
Okno Słupki błędów Y dla serii danych 'Obrodowe' w programie Calc pakietu LibreOffice:
 1. wartość stała;
 2. procentowy;
 3. jedna z opcji listy rozwijanej:
  • błąd standardowy;
  • odchylenie standardowe;
  • wariacja;
  • margines błędu;
 4. zakres komórek;
 5. dodatni i ujemny - obustronne granice błędu;
 6. dodatni - górna granica błędu dodatnia, dolna jak wartość;
 7. ujemny - dolna granica błędu ujemna, górna jak wartość;
 8. zakres adresu komórek wartości odchylenia błędu górnego;
 9. przycisk umożliwiający przełączenie się w tryb wskazania w arkuszu kalkulacyjnym miejsca, gdzie zapisane zostały wartości błędu górnego;
 10. zakres adresu komórek wartości odchylenia błędu dolnego;
 11. przycisk umożliwiający przełączenie się w tryb wskazania w arkuszu kalkulacyjnym miejsca, gdzie zapisane zostały wartości błędu dolnego;
 12. taka sama wartość dla obu;
 13. zatwierdza zmiany i zamyka okno;
 14. zamyka okno bez wprowadzania zmian;
 15. pomoc;
 16. przywraca ustawienia domyślne

Po wprowadzeniu powyższych zmian wykres może wyglądać jak poniżej, ważne jest aby do komórek określających wartości błędu wpisać odpowiednie ich wartości (w moim przypadku wyliczone jako 10% od wartości sprzedaży danego dnia.

Wykres z naniesionymi na punkty wykresu oznaczeniami tolerancji błędu dla osi Y w programie Calc pakietu LibreOffice
Rys. 6
Wykres z naniesionymi na punkty wykresu oznaczeniami tolerancji błędu dla osi Y w programie Calc pakietu LibreOffice
Propozycje książek
tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka