Calc - filtrowanie danych tabelarycznych

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 11640 razy

Calc pozwala nie tylko tworzyć tabele i zestawienia danych ale również umożliwia na łatwe filtrowanie tych danych i ich sortowania. Dla przykładu posłużę się takim oto małym zestawem danych:

Dane z powyższej tabelki można w łatwy i przyjemny sposób filtrować, sortować i ograniczać do takich danych, które spełniają w zasadzie dowolnie obrane kryteria wyszukiwania. Wszystko to umożliwia opcja dostępna w menu Dane → Autofiltr, którą z najdzikszą wręcz rozkoszą użyję otrzymując widok z poniższego rysunku.

Efekt działania Autofiltru w programie Calc pakietu LibreOffice
Rys. 1
Efekt działania autofiltru w programie Calc pakietu LibreOffice

Jak widać na załączonym rysunku powyżej w wyniku kliknięcia wcześniej wspomnianej pozycji w menu przy wierszach danych pojawiły się tajemnicze przyciski, które jak się okazuje po kliknięciu jednego z nich umożliwiają filtrowanie danych. Cóż za wspaniała wiadomość! Teraz posortuję kolekcję moich samochodów alfabetycznie a następnie z listy kolorów zaznaczę tylko pozycję czerwone i viola! Mam listę wszystkich samochodów koloru czerwonego.

Przykład opcji autofiltru w programie Calc pakietu LibreOffice
Rys. 2
Przykład opcji autofiltru w programie Calc pakietu LibreOffice:
 1. sortuje dane według obranej kolumny rosnąco;
 2. sortuje dane według obranej kolumny malejąco;
 3. wyświetla dziesięć pierwszych wpisów;
 4. nie wyświetla danych;
 5. wyświetla wszystkie dane;
 6. umożliwia zdefiniowanie własnego filtru danych, tak aby te spełniały określone warunki;
 7. wyszukiwanie pozycji na liście wpisów;
 8. lista wpisów, które mogą zostać zaznaczone lub odznaczone do wyświetlania;
 9. umożliwia zaznaczenie wszystkich wpisów;
 10. odznacza wszystkie wpisy poza zaznaczonym;
 11. zaznacza wszystkie wpisy poza zaznaczonym;
 12. zatwierdza ustawienia filtrowania;
 13. anuluje ustawienia filtrowania;

Zastosowanie prostego filtrowania opisanego wcześniej da w efekcie zestawienie danych z poniższego rysunku.

Zestawienie danych samochodów w kolorze czerwonym posortowanych według marki
Rys. 3
Zestawienie danych samochodów w kolorze czerwonym posortowanych według marki

Warto też użyć opcji nieco bardziej zaawansowanych i kliknąć pozycję 6 (Filtr standardowy...) aby oczom twym ukazało się okienko dialogowe Filtr standardowy.... W okienku tym można ustawić np. minimalną liczbę miejsc w samochodzie na większą niż 3

Okno Filtr standardowy programu Calc pakietu LibreOffice
Rys. 4
Okno Filtr standardowy programu Calc pakietu LibreOffice
 1. lista wyboru nazwy kolumny lub wpisania wartości porównywanej z jakąś kolumną;
 2. operator porównywania;
 3. lista wyboru drugiej nazwy kolumny lub wpisania wartości porównywanej z jakąś kolumną danych;
 4. lista operatora:
  • I;
  • LUB;
 5. lista dodatkowych opcji;
 6. pomoc;
 7. zatwierdzenie filtru wyszukiwania;
 8. anulowanie zmiany filtru wyszukiwania

Zestawienie danych, które tutaj prezentuję jest oczywiście śmiesznie małe, ale chyba łatwo sobie wyobrazić sytuację, gdy stworzona została bardzo duża baza danych, w której zaistniała konieczność znalezienia z góry określonych kryteriów wyszukiwania. W takim przypadku autofiltr jest przydatnym narzędziem.