Writer - standardowy pasek narzędziowy

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1578 razy

Standardowy pasek narzędziowy programu Writer zawiera podstawowe opcje, które są w dużej mierze wspólne dla wielu innych programów pakietu LibreOffice. Umożliwia on tworzenie nowego dokumentu, otwieranie dokumentów, zapisywanie, wklejanie, kopiowanie i wycinanie oraz wiele innych czynności związanych z programem. Poniżej zamieszczony został rysunek tego paska i jego opis.

Standardowy pasek narzędziowy programu Writer pakietu LibreOffice
Rys. 1
Standardowy pasek narzędziowy programu Writer pakietu LibreOffice:
 1. wciśnięcie tego przycisku tworzy nowy dokument tekstowy, dostępny jest skrót Ctrl + N . Kliknięcie na trójkątnym znaczku obok tego przycisku pokazuje listę rozwijaną możliwych do utworzenia dokumentów pakietu LibreOffice:
  • Dokument tekstowy - program Writer Ctrl + N;
  • Arkusz kalkulacyjny;
  • Prezentacja - program Impress;
  • Rysunek - program Draw;
  • Baza danych - program Base;
  • Dokument HTML - program Writer;
  • Dokument formularze XML - program Writer;
  • Dokument główny - program Writer;
  • Formuła - program Math;
  • Etykiety - program Writer;
  • Wizytówki - program Writer;
  • Szablony - tworzy dokument według szablnu
 2. kliknięcie bezpośrednio na przycisku otwiera okno dialogowe Otwieranie, zaś kliknięcie na trójkącie obok rozwija listę ostatnio otwieranych dokumentów pakietu LibreOffice;
 3. kliknięcie bezpośrednio na przycisku zapisuje plik lub zmiany w pliku Ctrl + S, kliknięcie na trójkącie obok rozwija listę:
  • Zapisz jako
  • Eksportuj;
  • Zapisz jako szablon;
  • Otwórz plik zdalny;
 4. eksportuje do pliku PDF;
 5. drukuj Ctrl + P;
 6. podgląd wydruku Ctrl + Shift + O;
 7. wytnij Ctrl + X;
 8. kopiuj Ctrl + C;
 9. kliknięcie na przycisku wkleja zawartość schowka Ctrl + V, kliknięcie na strzałce wyświetla listę, na której jest możliwość wyboru wklejenia niesformatowanego tekstu;
 10. formatuje wskazany poprzez zaznaczenie tekst tak, jak sformatowany został wcześniej zaznaczony tekst;
 11. cofa ostatnio wykonane zmiany;
 12. ponawia cofniętą operację;
 13. wyświetla okno dialogowe Znajdź i zamień;
 14. pisownia F7 - wyświetla okno dialogowe Pisowania;
 15. włącza/wyłącza wyświetlanie oznaczeń znaczników formatowania (między innymi białych znaków);
 16. kliknięcie na przycisku rozwija panel umożliwiający utworzenie tabeli lub wciśnięcie przycisku Więcej opcji Ctrl + F12 powodujące wyświetlenie okna dialogowego Wstaw tabelę;
 17. umożliwia wstawienie obrazu;
 18. osadza w dokumencie wykres, który można edytować;
 19. pozwala na wstawienie w dokumencie pola tekstowego;
 20. wstawia znak podziału strony Ctrl + Enter;
 21. rozwijana lista:
  • Numer strony
  • Liczba stron
  • Data
  • Godzina
  • Tytuł
  • Autor
  • Temat
  • Numer strony
  • Więcej pól Ctrl + F2 - wyświetla okno dialogowe Pola
 22. wyświetla okno dialogowe Znaki specjalne;
 23. wstaw odnośnik;
 24. wstaw przypis dolny;
 25. wstaw przypis końcowy;
 26. wstaw zakładkę;
 27. wstaw komentarz Ctrl + Alt + O;
 28. wyświetla pasek z przyciskami umożliwiającymi nagrywanie śledzenia zmian;
 29. wstawia prosty element graficzny linii;
 30. kliknięcie na przycisku umożliwia wstawianie ostatnio wybranego prostego elementu graficznego;
 31. wyświetla pasek narzędziowy Rysunek
Propozycje książek
tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka