Writer - formatowanie ułożenia tabulatorów w akapicie

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 4234 razy

Wstawiane w tekście znaki tabulacji mogą zostać dodatkowo sformatowane poprzez wstawienie na górnej linijce dokumentu specjalnych znaczników określających gdzie i jak kolejne tabulatory będą wyrównywały wpisywany tekst. Poniżej pokazuję przykład zastosowania tabulatorów do stworzenia czegoś na wzór spisu, od razu jednak mówię, że spisów treści w ten sposób się nie robi i jest to jedynie przykład zastosowania znaczników ułożenia i wyrównywania tekstu względem tabulatorów.

Przykład wyrównywania tabulatora do lewej jego krawędzi na równi z prawym marginesem dokumentu w programie Writer pakietu LibreOffice
Rys. 1
Przykład wyrównywania tabulatora do lewej jego krawędzi na równi z prawym marginesem dokumentu w programie Writer pakietu LibreOffice:
 1. znak wyrównywania tabulatora bieżącego akapitu;
 2. znak tabulacji rozszerzony i wypełniony znakami kropki

Znacznik można wstawić poprzez kliknięcie na górnej linijce dokumentu, rodzaj wstawianego znacznika można ustawić poprzez wciśnięcie przycisku LibreOffice Writer - przycisk zmiany typu wstawianego znacznika znajdującego się w lewym górnym rogu u zbiegu linijki górnej i dolnej dokumentu.

Bardziej zaawansowane formatowanie można uzyskać poprzez dwukrotne kliknięcie linijki górnej dokumentu i wybranie w oknie Akapit zakładki Tabulatory gdzie można dokładnie ustawić pozycję kolejnych tabulatorów typ ich wyrównania oraz sposób wypełniania przestrzeni pomiędzy nimi.

Widok zakładki Tabulatory okna Akapit programu Writer pakietu LibreOffice
Rys. 2
Widok zakładki Tabulatory okna Akapit programu Writer pakietu LibreOffice
 1. ustawienie położenia nowego znacznika wyrównywania tabulatorów;
 2. lista utworzonych znaczników tabulacji;
 3. wyrównywanie tekstu do lewej strony znacznika;
 4. wyrównywanie tekstu do prawej strony znacznika;
 5. wyrównywanie tekstu do środka znacznika;
 6. wyrównywanie tekstu do środka znaku separatora dziesiętnego liczby;
 7. pole określające znak separatora dziesiętnego;
 8. brak wypełnienia;
 9. ....... - wypełnienie kropkami;
 10. ------- - wypełnienie znakami -;
 11. ___ - wypełnienie znakami dolnej spacji;
 12. Znak - umożliwia wybranie własnego znaku wypełnienia;
 13. pole do wpisania znaku wypełnienia obszaru tabulatora;
 14. tworzy nowy tabulator;
 15. usuwa wszystkie tabulatory;
 16. usuwa zaznaczony tabulator;
 17. pomoc;
 18. zamyka okno i zastosowuje zmiany;
 19. anuluje zmiany i zamyka okno;
 20. przywraca ustawienia domyślne

Wyrównywanie do separatora dziesiętnego może zostać wykorzystane do stworzenia np. listy potrzebnych do kupienia rzeczy tak jak pokazane zostało to na poniższym rysunku.

Przykład wykorzystania znacznika wyrównywania do znaku separatora dziesiętnego w programie Writer pakietu LibreOffice
Rys. 3
Przykład wykorzystania znacznika wyrównywania do znaku separatora dziesiętnego w programie Writer pakietu LibreOffice

Z kolei wyrównywanie do lewej można wykorzystać do stworzenia prostego zestawienia danych jak pokazane zostało to poniżej.

Przykład zastosowania znaczników wyrównania do lewej strony w programie Writer pakietu LibreOffice
Rys. 4
Przykład zastosowania znaczników wyrównania do lewej strony w programie Writer pakietu LibreOffice
Propozycje książek
tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka