Writer - znaczniki formatowania (białe znaki)

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5716 razy

Wyświetlanie znaczników formatowania

Wyświetlenie znaczników formatowania (czyli umownych oznaczeń białych znaków użytych w tekście) umożliwia zorientowanie się jaki znak biały został użyty w danym miejscu. Nie jest bowiem niekiedy możliwe odróżnienie np. znaku tabulatora od spacji lub znacznika nowego akapitu od znacznika nowej linii. W celu wyświetlenia oznaczeń tych znaków białych należy kliknąć w menu Widok → Znaczniki formatowania lub wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl + F10.

Ustawienia oznaczeń dotyczących poszczególnych znaków białych można zobaczyć klikając w menu Narzędzia → Opcje lub Alt + F12 co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Opcje - LibreOffice Writer dla pozycji w kontrolki rozwijanego drzewa po lewej stronie tego okna LibreOffice Writer/Web → Pomoc w formatowaniu.

Widok części okna Opcje - LibreOffice Writer programu Writer pakietu LibreOffice
Rys. 1
Widok części okna Opcje - LibreOffice Writer programu Writer pakietu LibreOffice.

Wstawianie i działanie różnych znaczników znaków białych i separacji tekstu

Podstawowe znaki białe, jakie powinny być ci znane to:

Istnieją jeszcze inne możliwe do wstawienia w dokumencie znaczniki: