Writer - znaczniki formatowania (białe znaki)

Stronę tą wyświetlono już: 3588 razy

Wyświetlanie znaczników formatowania

Wyświetlenie znaczników formatowania (czyli umownych oznaczeń białych znaków użytych w tekście) umożliwia zorientowanie się jaki znak biały został użyty w danym miejscu. Nie jest bowiem niekiedy możliwe odróżnienie np. znaku tabulatora od spacji lub znacznika nowego akapitu od znacznika nowej linii. W celu wyświetlenia oznaczeń tych znaków białych należy kliknąć w menu Widok → Znaczniki formatowania lub wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl + F10.

Ustawienia oznaczeń dotyczących poszczególnych znaków białych można zobaczyć klikając w menu Narzędzia → Opcje lub Alt + F12 co spowoduje wyświetlenie okna dialogowego Opcje - LibreOffice Writer dla pozycji w kontrolki rozwijanego drzewa po lewej stronie tego okna LibreOffice Writer/Web → Pomoc w formatowaniu.

Widok części okna Opcje - LibreOffice Writer programu Writer pakietu LibreOffice
Rys. 1
Widok części okna Opcje - LibreOffice Writer programu Writer pakietu LibreOffice.

Wstawianie i działanie różnych znaczników znaków białych i separacji tekstu

Podstawowe znaki białe, jakie powinny być ci znane to:

  • spacje;
  • tabulatory;
  • znaki końca linii, lub nowej linii

Istnieją jeszcze inne możliwe do wstawienia w dokumencie znaczniki:

  • spacje nierozłączne Wstaw → Znaczniki formatowanie → Spacja nierozdzielająca Ctrl + Shift + Space - wstawiany, gdy dwa wyrazy oddzielone spacją powinny zostać wyświetlone zawsze w jednej linii;
  • łącznik nierozdzielający Wstaw → Znaczniki formatowanie → Łącznik nierozdzielający Ctrl + Shift + - - używany, gdy dwa wyrazy oddzielone myślnikiem mają być zawsze wyświetlane w jednej linii;
  • łącznik miękki Wstaw → Znaczniki formatowanie → Łącznik miękki Ctrl + - - wstawianie myślnika;
  • podział opcjonalny zerowej szerokości Wstaw → Znaczniki formatowanie → Podział opcjonalny zerowej szerokości Ctrl + /;
  • łącznik nierozdzielający zerowej szerokości Wstaw → Znaczniki formatowanie → Łącznik nierozdzielający zerowej szerokości;
  • znacznik od lewej do prawej Wstaw → Znaczniki formatowanie → Znacznik od lewej do prawej;
  • znacznik od prawej do lewej Wstaw → Znaczniki formatowanie → Znacznik od prawej do lewej;
Propozycje książek
tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Komentarze