Writer - wstawianie znaków specjalnych w tekście

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 4514 razy

Wstawianie znaków specjalnych w tekście umożliwia okno dialogowe Znaki specjalne, które można wyświetlić klikając na pasku narzędziowym Standardowy przycisk z znakiem Ω. W opisie poniższego rysunku zamieściłem informacje na temat kontrolek tego okna dialogowego.

Widok okna Znaki specjalne programu Writer pakietu LibreOffice
Rys. 1
Widok okna Znaki specjalne programu Writer pakietu LibreOffice:
 1. lista wyboru kroju czcionki;
 2. lista wyboru typu znaków, najbardziej przydatne z nich to:
  • Grecki podstawowy;
  • Cyrylica;
  • Symbole walut;
  • Operatory matematyczne;
  • Grecki podstawowy;
 3. lista możliwych do wstawienia znaków;
 4. kod heksadecymalny znaku;
 5. kod dziesiętny znaku;
 6. wybrane do wstawienia znaki;
 7. pomoc;
 8. wstawia znaki i zamyka okno;
 9. zamyka okno bez wstawiania znaków

W systemie Windows można posłużyć się wbudowaną funkcją wstawiania znaków za pomocą ich kodu dziesiętnego. Wystarczy bowiem trzymając wciśnięty Prawy Alt wpisać kod znaku a następnie upuścić klawisz Alt, by wstawiony został znak.

Można też napisać sobie makro, które zamieni np. litery greckie zapisane w stylu encji kodu HTML na rzeczywiste litery greckie. Oto przykładowy kod takiego makra (które równocześnie koloruje na czerwono znaki):

rem makro do zamiany jednego tekstu na drugi w dokumencie wraz z kolorowaniem na czerwono sub ChangeText(changeFrom as string, changeTo as string) RDescrip = ThisComponent.createReplaceDescriptor RDescrip.searchRegularExpression = False RDescrip.SearchCaseSensitive = true RDescrip.searchString = changeFrom rngs = ThisComponent.findAll(RDescrip) for i = 0 to rngs.count-1 foundText = rngs.getByIndex(i) foundText.CharColor = RGB(255,0,0) next i RDescrip.replaceString = changeTo ThisComponent.replaceAll(RDescrip) end sub rem Zamiana liter greckich zapisanych w stylu encji HTML na rzeczywiste symbole greckie wraz z kolorowaniem na czerwono sub ChangeGreek greekHtml = Array("Α", "α", "Β", "β", "Γ", "γ", "Δ", "δ", "Ε", "ε", "Ζ", "ζ", "Η", "η", "Θ", "θ", "Ι", "ι", "Κ", "κ", "Λ", "λ", "Μ", "μ", "Ν", "ν", "Ξ", "ξ", "Ο", "ο", "Π", "π", "Ρ", "ρ", "Σ", "σ", "Τ", "τ", "Υ", "amp;υ", "Φ", "φ", "Χ", "χ", "Ψ", "ψ", "Ω", "ω") greek = Array("Α", "α", "Β", "β", "Γ", "γ", "Δ", "δ", "Ε", "ε", "Ζ", "ζ", "Η", "η", "Θ", "θ", "Ι", "ι", "Κ", "κ", "Λ", "λ", "Μ", "μ", "Ν", "ν", "Ξ", "ξ", "Ο", "ο", "Π", "pi;", "Ρ", "ρ", "Σ", "σ", "Τ", "τ", "Υ", "υ", "Φ", "φ", "Χ", "χ", "Ψ", "ψ", "Ω", "ω") for i = 0 to 47 ChangeText(greekHtml(i), greek(i)) next i end sub
Propozycje książek
tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka