Writer - wstawianie wykresów w dokumencie

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2375 razy

Program Writer umożliwia wstawianie wykresów w dokumencie w dwojaki sposób:

 1. poprzez wstawienie wykresu bezpośrednio w programie Writer co moim zdaniem jest dość niewygodne zwłaszcza, gdy wykres odnosi się do sporej liczby danych;
 2. poprzez utworzenie wykresu w programie Calc (należącym do tego samego pakietu co Writer), a następnie skopiowaniu i wklejeniu tegoż wykresu w programie Writer

Zacznę więc od wstawiania wykresu bezpośrednio w programie Writer poprzez wciśnięcie przycisku LibreOffice Writer przycisk wstawiania wykresu lub kliknięcie w menu pozycji Wstaw → Wykres. Wykonanie tej jakże zawiłej operacji spowoduje wstawienie jakiegoś standardowego wykresu słupkowego, którego dane oraz typ prawdopodobnie będą musiały ulegnąć zmianie.

Domyślnie wstawiany wykres słupkowy w programie Writer pakietu LibreOffice
Rys. 1
Domyślnie wstawiany wykres słupkowy w programie Writer pakietu LibreOffice

W trybie edycji wykresu można zauważyć znaczącą zmianę paska narzędziowego Formatowanie, który w tej sytuacji zawiera przyciski umożliwiające formatowanie wykresu i zmianę jego ustawień (w tym również danych). Warto więc rzucić okiem na ten pasek narzędziowy, którego rysunek wraz z opisem zamieszczam poniżej.

Widok paska narzędziowego Formatowanie w trybie edycji wykresu dostępnego w programie Writer pakietu LibreOffice
Rys. 2
Widok paska narzędziowego Formatowanie w trybie edycji wykresu dostępnego w programie Writer pakietu LibreOffice:
 1. lista wyboru elementu wykresu;
 2. wyświetla okno dialogowe związane z formatowaniem wybranego elementu wykresu;
 3. wyświetla okno dialogowe Typ wykresu;
 4. wyświetla okno dialogowe Obszar wykresu umożliwiające tegoż elementu wykresu;
 5. wyświetla okno dialogowe Ściana wykresu umożliwiające tegoż elementu wykresu;
 6. przełącza widok 3W;
 7. zakres danych;
 8. wyświetla okno dialogowe Tabela danych gdzie można zmienić i dodać nowe dane;
 9. wyświetla okno dialogowe Tytuły umożliwiające wstawienie opisu osi x i y, tytułu i podtytułu wykresu;
 10. włącza/wyłącza wyświetlanie legendy wykresu;
 11. wyświetla okno dialogowe Legenda umożliwiające formatowanie tegoż elementu wykresu;
 12. włącza/wyłącza wyświetlanie siatki poziomej wykresu;
 13. włącza/wyłącza wyświetlanie siatki pionowej wykresu;
 14. wyświetla okno dialogowe Oś X umożliwiające formatowanie tegoż elementu wykresu;
 15. wyświetla okno dialogowe Oś Y umożliwiające formatowanie tegoż elementu wykresu;
 16. wyświetla okno dialogowe Oś Z umożliwiające formatowanie tegoż elementu wykresu;
 17. wyświetla okno dialogowe Osie umożliwiające formatowanie tych elementów wykresu

Większość okien dialogowych, które można wyświetlić za pomocą omówionych w opisie do powyższej ilustracji przycisków paska narzędziowego Formatowanie została omówiona na stronie Oprogramowanie → LibreOffice - Calc → Calc - kreator wykresów, toteż skupię się jedynie na opisie okna dialogowego Tabela danych. Okno to umożliwia dodawanie i usuwanie danych, a jego widok i opis z najdzikszą rozkoszą zamieszczam poniżej.

Okno Tabela danych programu Writer pakietu LibreOffice
Rys. 3
Okno Tabela danych programu Writer pakietu LibreOffice:
 1. wstawia wiersz danych;
 2. wstawia serię danych;
 3. wstawia kolumnę tekstu;
 4. usuwa wiersz danych;
 5. usuwa serię danych;
 6. przesuwa zaznaczoną serię w prawo;
 7. przesuwa zaznaczoną serię w lewo
 8. jedno z pól, które określa nazwę serii danych;
 9. komórka zwierająca nazwę kategorii danych;
 10. komórka zawierająca wartość danej serii i kategorii;
 11. pomoc;
 12. zatwierdza zmiany i zamyka okno;
 13. zamyka okno bez wprowadzania zmian

Ponieważ wprowadzanie danych w oknie dialogowym Tabela danych przysparza wielu problemów dużo lepszym sposobem jest tworzenie wykresu w programie Calc a następnie skopiowanie go do dokumentu programu Writer. Z tego też względu odsyłam czytelnika do stron, gdzie opisywałem tworzenie wykresu w programie Cacl:

Co ciekawe po wklejeniu takiego wykresu w dokumencie programu Writer, można tak samo edytować ten wykres jakby został on utworzony bezpośrednio w nim.