Writer - pasek narzędziowy Rysuj i tworzenie prostej grafiki wektorowej

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2974 razy

Pasek narzędziowy Rysuj

Program Writer pozwala na tworzenie prostej grafiki wektorowej wewnątrz dokumentu. Do tego celu wykorzystywany jest pasek narzędziowy Rysuj, który jest widoczny po kliknięciu przycisku LibreOffice przycisk Pokaż funkcje rysunkowe znajdującym się na pasku narzędziowym Standardowy. Widok paska narzędziowego Rysunj wraz z jego opisem znajduje się poniżej.

Pasek narzędziowy Rysuj w programie Writer pakietu LibreOffice
Rys. 1
Pasek narzędziowy Rysuj w programie Writer pakietu LibreOffice:
 1. tryb zaznaczania utworzonych obiektów (z wciśniętym klawiszem Shift można zaznaczać wiele obiektów;
 2. rysowanie linii prostych;
 3. lista wyboru typu linii rysowanej np. z strzałką;
 4. lista umożliwiająca rysowanie krzywych i wielokątów;
 5. tryb rysowania krzywych Beziera;
 6. tryb rysowania wielokątów;
 7. tryb rysowania prostokątów;
 8. tryb rysowania prostokątów z zaokrąglonymi narożnikami;
 9. tryb rysowania kwadratów;
 10. tryb rysowania elips;
 11. tryb rysowania kół;
 12. tryb rysowania trójkąta równoramiennego;
 13. tryb rysowania trójkąta prostokątnego;
 14. lista wyboru trybu rysowania różnych prostych kształtów geometrycznych;
 15. lista wyboru trybu rysowania różnych prostych symboli i klamer;
 16. lista wyboru trybu rysowania strzałek, które przydają się przy tworzeniu diagramów;
 17. lista wyboru trybu rysowania gwiazdek i innych elementów graficznych;
 18. lista wyboru wstawiania objaśnień;
 19. lista wyboru schematów blokowych;
 20. tryb wstawiania objaśnień;
 21. tryb wstawiania objaśnień pionowych;
 22. tryb wstawiania pola tekstowego;
 23. tryb wstawiania pionowego pola tekstowego;
 24. wstawianie ozdobnego tekstu (wyświetla okno Galeria Fontwork);
 25. tryb edycji punktów zaznaczonej krzywej lub prostokąta;
 26. przełącza perspektywę;

Przykład zastosowania do tworzenia schematów

Większość graficznych elementów wstawionych w dokumencie może mieć przypisany tekst, wystarczy bowiem kliknąć dwukrotnie na danym obiekcie, aby możliwe było wpisanie weń tekstu a także jego sformatowanie. Przykład zastosowania podstawowych elementów do stworzenia prostego diagramu można zobaczyć na poniższym rysunku.

Przykład schematu narysowanego za pomocą podstawowych kształtów w programie Writer pakietu LibreOffice
Rys. 2
Przykład schematu narysowanego za pomocą podstawowych kształtów w programie Writer pakietu LibreOffice

Grupowanie i formatowanie elementów grafiki wektorowej

Warto też wszystkie elementy, które są z sobą powiązane zgrupować poprzez ich zaznaczenie i kliknięcie w menu kontekstowym Grupuj → Grupuj. Możliwe jest również rozgrupowanie zgrupowanych obiektów poprzez kliknięcie Grupuj → Rozgrupuj a także wejście do grupy obiektów poprzez kliknięcie w menu kontekstowym Grupuj → Wejdź do grupy.

Zaznaczenie dowolnego elementu grafiki wektorowej utworzonej w programie Writer powoduje zmianę wyglądu paska narzędziowego Formatowanie, którego wygląd i opis z najdzikszą rozkoszą zamieszczam poniżej.

Widok paska narzędziowego Formatowanie dla obiektów wektorowych osadzonych w dokumencie programu Writer pakietu LibreOffice
Rys. 3
Widok paska narzędziowego Formatowanie dla obiektów wektorowych osadzonych w dokumencie programu Writer pakietu LibreOffice:
 1. lista wyboru koloru linii;
 2. lista wyboru zakończenia linii;
 3. lista stylów linii;
 4. szerokość linii;
 5. kolor wypełnienia obiektu;
 6. lista określająca sposób wypełnienia. Dostępne opcje:
  • brak;
  • kolor;
  • gradient;
  • kreskowanie;
  • mapa bitowa;
  • deseń
 7. opcja zależna od sposobu wypełnienia, może ustawiać kolor, gradient, kreskowanie, bitmapę lub deseń;
 8. rozwijana lista sposobu zakotwiczenia obiektu w dokumencie. Dostępne opcje to:
  • do strony;
  • do akapitu - domyślne;
  • do znaku;
  • do jako znak
 9. wyłącza opływanie tekstem;
 10. włącza opływanie obustronne;
 11. włącza optymalne opływanie;
 12. włącza przepływanie tekstu przez obiekt
 13. włącza tryb obrotu zaznaczonych obiektów;
 14. wyrównywanie względem siebie obiektów zaznaczonych;
 15. przesuwa obiekt na wierzch;
 16. przesuwa obiekt o jedną pozycję w górę;
 17. przesuwa obiekt o jedną pozycję w dół;
 18. przesuwa obiekt na spód;
 19. wyświetla obiekt na pierwszym planie;
 20. wyświetla obiekt w tle;
 21. grupuje zaznaczone obiekty;
 22. umożliwia wejście do zgrupowania obiektów;
 23. rozgrupowuje obiekty;
 24. wstawia podpis