Writer - tworzenie tabelek i ich formatowanie

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5717 razy

W programie Writer można tworzyć tabelki zawierające zestawienia danych. Najłatwiej wstawić tabelkę za pomocą rozwijanego przycisku z paska narzędziowego Standardowy, którego wygląd pokazany został na poniższym rysunku.

Przycisk rozwijany z paska narzędziowego Standardowy w programie Writer pakietu LibreOffice
Rys. 1
Przycisk rozwijany z paska narzędziowego Standardowy w programie Writer pakietu LibreOffice:
 1. pole umożliwiające wstawienie tabelki o określonej liczbie kolumn i wierszy;
 2. przycisk wyświetlający okno Wstaw tabelę

Wstawienie tabelki poprzez wskazanie za pomocą myszki jej szerokości i wysokości nie zawsze jest możliwe. Z tego względu wprowadzony został przycisk Więcej opcji..., po którego kliknięciu można zobaczyć okno dialogowe Wstaw tabelkę pokazane i opisane na poniższym rysunku.

Okno Wstaw tabele programu Writer pakietu LibreOffice
Rys. 2
Okno Wstaw tabele programu Writer pakietu LibreOffice:
 1. nazwa tabeli;
 2. liczba kolumn tabeli;
 3. liczba wierszy tabeli;
 4. włącza dodatkowe opcje nagłówka tabeli;
 5. powtarzanie wierszy nagłówkowych na nowych stronach;
 6. liczba wierszy nagłówkowych tabeli;
 7. włącza/wyłącza dzielenie tabeli na strony;
 8. dodaje krawędź;
 9. wyświetla okno dialogowe Autoformatowanie;
 10. pomoc;
 11. wstawia tabelę i zamyka okno;
 12. zamyka okno i nie wstawia tabeli

W oknie dialogowym Wstaw tabele jak widać na powyższym rysunku można wpisać liczbę kolumn i wierszy tabeli oraz określić podstawowe jej parametry. Ciekawym elementem konfiguracji jest przycisk Autoformatuj, którego wciśnięcie wyświetla okno dialogowe Autoformatuj, którego widok wraz z opisem zamieszczam poniżej.

Okno Autoformatowanie programu Writer pakietu LibreOffice
Rys. 3
Okno Autoformatowanie programu Writer pakietu LibreOffice
 1. lista dostępnych automatycznych stylów formatowania tabeli;
 2. przykładowy podgląd tabeli;
 3. ustawia formatowanie liczb w tabeli;
 4. ustawia krój czcionki w tabeli;
 5. ustawia wyrównania w tabeli;
 6. ustawia krawędzie tabeli;
 7. ustawia deseń tabeli;
 8. zatwierdza ustawienia automatycznego formatowania tabeli i zamyka okno;
 9. zamyka okno bez zastosowania ustawień automatycznego formatowania tabeli;
 10. pomoc;
 11. dodaje styl;
 12. usuwa styl;
 13. zmienia nazwę zaznaczonego stylu;

Przykład tabelki wygenerowanej przy użyciu autoformatowania i poddanej drobnym zmianom zamieszczam na poniższej ilustracji.

Przykład utworzonej tabelki w programie Writer pakietu LibreOffice
Rys. 4
Przykład utworzonej tabelki w programie Writer pakietu LibreOffice

Po utworzeniu tabelki należy ją oczywiście wypełnić danymi oraz skorygować jej formatowanie. Co ważne, po zaznaczeniu tabelki w programie Writer pojawia się nowy pasek narzędziowy Tabela, którego rysunek wraz z opisem zamieszczam poniżej.

Pasek narzędziowy Tabela w programie Writer pakietu LibreOffice
Rys. 5
Pasek narzędziowy Tabela w programie Writer pakietu LibreOffice:
 1. wstawia wiersze powyżej bieżącego zaznaczenia;
 2. wstawia wiersze poniżej bieżącego zaznaczenia;
 3. wstawia kolumny z lewej strony zaznaczenia;
 4. wstawia kolumny z prawej strony zaznaczenia;
 5. usuwa wiersze;
 6. usuwa kolumny;
 7. usuwa tabelę;
 8. zaznacza komórkę;
 9. zaznacza całą tabelę;
 10. scala (łączy) zaznaczone komórki;
 11. wyświetla okno dialogowe Podziel komórki;
 12. wyświetla okno dialogowe Podziel tabelę
 13. optymalizacja rozmiaru komórek tabeli, umożliwia automatyczne ustawienie optymalnej szerokości i wysokości komórki oraz (w przypadku zaznaczenia zakresu komórek) ustawienie takiej samej szerokości lub wysokości dla zaznaczonego obszaru tabeli;
 14. wyrównanie zawartości zaznaczonych komórek do górnej ich krawędzi;
 15. wyrównanie zawartości zaznaczonych komórek do środka w pionie;
 16. wyrównanie zawartości zaznaczonych komórek do dolnej ich krawędzi;
 17. wybór koloru wypełnienia zaznaczonych komórek tabeli;
 18. wyświetla okno Autoformatowania;
 19. lista umożliwiająca wstawianie krawędzi danej komórki;
 20. lista styli krawędzi komórki;
 21. kolor krawędzi komórki;
 22. ustawia formatowanie komórki na typ walutowy;
 23. ustawia formatowanie komórki na typ procentowy;
 24. ustawia formatowanie komórki na typ liczbowy dziesiętny;
 25. wyświetla okno dialogowe Format liczbowy umożliwiający zaawansowane formatowanie zawartości komórki;
 26. wyświetla okno dialogowe Wstaw podpis;
 27. dla zaznaczonego zakresu komórek wyświetla okno Sortowanie;
 28. blokuje możliwość wpisywania tekstu w komórkach tabeli;
 29. usuwa blokadę komórek tabeli;
 30. wstawia formułę sumowania wartości z komórek tabeli;
 31. uruchamia tryb wpisywania własnej formuły (jak w programie Calc);
 32. wyświetla okno dialogowe Właściwości tabeli
Propozycje książek
tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka