Writer - sprawdzanie pisowni

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3032 razy

Pakiet LibreOffice został wyposażony w szereg rozbudowanych słowników dostępnych dla różnych języków, dzięki czemu można szybko wykrywać większość błędów ortograficznych a czasami nawet i interpunkcyjnych. Te pierwsze wskazywane są przez program za pomocą podkreślenia wyrazu linią czerwoną zygzakowatą, natomiast błędy interpunkcyjne są podkreślane niebieską linią zygzakowatą.

Na pasku narzędziowym Standardowy znajduje się przycisk , po którego kliknięciu pojawić powinno się okno dialogowe Pisownia i gramatyka: Polski. Okno to można również wyświetlić wciskając przycisk F7.

Okno Pisownia i gramatyka: Polski w programie Writer pakietu LibreOffice
Rys. 1
Okno Pisownia i gramatyka: Polski w programie Writer pakietu LibreOffice:
 1. wybór odpowiedniego języka słownika;
 2. wkleja zawartość schowka;
 3. wyświetla okno dialogowe Znaki specjalne;
 4. wyświetla fragment tekstu z wyróżnieniem na czerwono części, która prawdopodobnie zawiera błąd ortograficzny lub interpunkcyjny;
 5. sugerowane słowa;
 6. włącza sprawdzanie gramatyki;
 7. ignoruje błąd;
 8. ignoruje wszystkie błędy tego samego typu w całym tekście;
 9. dodaje wyraz do słownika;
 10. zmienia wyraz na wybrany sugerowany;
 11. poprawia wszystkie błędy tego samego typu w tekście;
 12. zawsze poprawia dany błąd;
 13. pomoc;
 14. wyświetla okno dialogowe Opcje zawierające dodatkowe ustawienia dotyczące sprawdzania pisowni;
 15. cofa wprowadzoną ostatnio zmianę;
 16. zamyka okno

Warto wcisnąć przycisk Opcje... w oknie dialogowym Pisownia i gramatyka: Polski, aby zapoznać się z możliwościami dalszej konfiguracji sprawdzania pisowni.

Okno Opcje w programie Writer pakietu LibreOffice
Rys. 2
Okno Opcje w programie Writer pakietu LibreOffice:
 1. lista używanych słowników;
 2. opcje sprawdzania pisowni;
 3. wyświetla stronę internetową z dodatkami;
 4. tworzy nowy słownik;
 5. edytuje słownik;
 6. usuwa słownik;
 7. edycja;
 8. pomoc;
 9. zastosowuje zmiany i zamyka okno;
 10. zamyka okno bez zastosowania zmian

Każde słowo podkreślone jako błąd ortograficzny w menu podręcznym ma specjalne opcje dotyczące sprawdzania pisowni. Przykład takiego menu dla celowo wprowadzonego błędu ortograficznego można zobaczyć na poniższym rysunku.

Przykładowe menu podręczne dla wyrazu z błędem ortograficznym wyświetlane w programie Writer pakietu LibreOffice
Rys. 3
Przykładowe menu podręczne dla wyrazu z błędem ortograficznym wyświetlane w programie Writer pakietu LibreOffice:
 • Nagłówek - to proponowana korekta błędu (w wielu przypadkach program może wyświetlić w menu więcej innych propozycji);
 • Ignoruj - ignoruje dany błąd ortograficzny;
 • Ignoruj wszystkie - ignoruje wszystkie błędy tego samego typu co wyraz, którego błąd ortograficzny został wykryty;
 • Dodaj do słownika - dodaje wyraz do słownika;
 • Pisownia i gramatyka - wyświetla okno dialogowe Pisownia i gramatyka;
 • Zawsze zamieniaj na - zamienia wszystkie błędy danego typu występujące w tekście na sugerowaną poprawkę;
 • Opcje autokoretky - wyświetla okno dialogowe Autokorekta...;
 • Ustaw język dla zaznaczenia - udostępnia domyślnie następujące opcje:
  • Polski;
  • Brak (nie sprawdzaj pisowni);
  • Przywróć język domyślny;
  • Więcej... - wyświetla okno dialogowe Znak
 • Ustaw język dla akapitu - udostępnia domyślnie następujące opcje:
  • Polski;
  • Brak (nie sprawdzaj pisowni);
  • Przywróć język domyślny;
  • Więcej... - wyświetla okno dialogowe Znak
Propozycje książek
tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka