Writer - własna konfiguracja pasków narzędziowych

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2308 razy

Program Writer pozwala na konfigurację i zmianę wyglądu czy też ułożenia przycisków znajdujących się na dostępnych paskach narzędziowych jak również na tworzenie własnych pasków narzędziowych. Możliwe jest to w oknie Dostosuj, które można wyświetlić klikając w menu Narzędzia → Dostosuj. W zakładce Paski narzędzi można skonfigurować istniejący lub utworzyć własny pasek narzędziowy. Rysunek wraz z opisem tej zakładki zamieszczam poniżej.

Zakładka Pasek narzędzi okna Dostosuj w programie Writer pakietu LibreOffice
Rys. 1
Zakładka Pasek narzędzi okna Dostosuj w programie Writer pakietu LibreOffice:
 1. lista wyboru dostępnych pasków narzędziowych;
 2. wyświetla ikony na pasku narzędziowym;
 3. wyświetla ikony i tekst na pasku narzędziowym;
 4. wyświetla tekst na pasku narzędziowym;
 5. pola wyświetlane w pasku narzędziowym;
 6. rozwijana lista, umożliwiająca zapis ustawień globalnie dla programu Writer lub lokalnie dla otwartego dokumentu;
 7. opis paska (jeżeli ten jest dostępny);
 8. przesuwa zaznaczone polecenie w górę;
 9. przesuwa zaznaczone polecenie w dół;
 10. tworzy nowy pasek narzędziowy;
 11. przycisk - lista opcji:
  • zmień nazwę;
  • usuń;
 12. wyświetla okno dialogowe Dodaj polecenia umożliwiające dodanie do paska narzędziowego jednego z dostępnych poleceń;
 13. dodaje separator do paska narzędziowego;
 14. przycisk - lista opcji dotyczących polecenia znajdującego się na liście paska narzędziowego:
  • zmień nazwę;
  • przywróć polecenie domyślne;
  • zmień ikonę;
  • przywróć ikonę;
 15. usuwa polecenie z listy paska narzędziowego;
 16. przywraca wcześniej usunięte polecenie;
 17. pomoc;
 18. zamyka okno z zastosowaniem zmian;
 19. zamyka okno bez zastosowania zmian;
 20. przywraca ustawienia domyślne

Warto też rzucić łaskawym okiem na okno dialogowe Dodaj polecenia, które można wyświetlić wciskając przycisk Dodaj polecenia w zakładce Paski narzędzi okna Dostosuj. Rysunek okna Dodaj polecenia wraz z jego opisem zamieszczam poniżej.

Widok okna Dodaj polecenia programu Writer pakietu LibreoOffice
Rys. 2
Widok okna Dodaj polecenia programu Writer pakietu LibreoOffice:
 1. kategoria poleceń - w tym przypadku wybrana została opcja Makra LibreOffice → Standard → Module1 w celu pokazania, że można własne makra umieszczać na pasku narzędziowym;
 2. lista poleceń (w tym przypadku własnych makr) możliwych do podpięcia w pasku narzędziowym;
 3. opis polecenia;
 4. dodaje polecenie do paska narzędziowego;
 5. zamyka okno;
 6. pomoc