Impress - dodawanie, usuwanie, duplikowanie i zmiana układu slajdów

Stronę tą wyświetlono już: 562 razy

Wszystkie opcje wymienione w tytule tej strony dostępne są z poziomu paska narzędziowego Prezentacja. Rysunek tegoż paska narzędziowego wraz z jego opisem pozwoliłem sobie umieścić poniżej.

Pasek narzędziowy Prezentacja w programie Impress pakietu LibreOffice
Rys. 1
Pasek narzędziowy Prezentacja w programie Impress pakietu LibreOffice:
  1. przycisk listy rozwijanej, która dodaje nowy slajd według wybranego schematu:
    • poziomego;
    • pionowego;
  2. tworzy duplikat bieżącego slajdu;
  3. usuwa bieżący slajd;
  4. zmienia układ bieżącego slajdu;

Komentarze