Impress - nadawanie obiektom efektu animacji

Stronę tą wyświetlono już: 2870 razy

Każdemu obiektowi wstawionemu na danym slajdzie można przypisać specjalny efekt animacji. Nadanie efektu animacji obiektowi jest możliwe z poziomu okna Animacja dostępnego po kliknięciu przycisku LibreOffice Impress przycisk wyświetlający okno Animacji. Poniżej zamieszczam rysunek wraz z opisem tego okna.

Okno Animacja w programie Impress pakietu LibreOffice
Rys. 1
Okno Animacja w programie Impress pakietu LibreOffice:
 1. lista animacji nadanych obiektom w bieżącym slajdzie;
 2. dodaje wybrany efekt do zaznaczonego obiektu umieszczonego na slajdzie;
 3. usuwa zaznaczony efekt z listy efektów;
 4. przemieszcza zaznaczony efekt na liście w górę;
 5. przemieszcza zaznaczony efekt na liście w dół;
 6. lista dostępnych efektów;
 7. sposób uruchamiania efektu:
  • po kliknięciu;
  • z poprzednim;
  • po poprzednim;
 8. sposób realizacji efektu (zależne od wybranego efektu);
 9. wyświetla dodatkowe opcje animacji;
 10. określa czas realizacji efektu;
 11. automatycznie uruchamia podgląd po zmianie efektu;
 12. odtwarza animację efektu

Jeżeli konieczne jest uruchomienie danego efektu po wyświetleniu slajdu wystarczy umieścić go na samej górze i nadać mu opcję uruchomienia z poprzednim efektem. Warto też rzucić okiem na dodatkowe opcje efektu, dostępne w oknie Opcje, które można wyświetlić klikając na przycisku 10 z powyższego rysunku.

Okno Opcje efektu w programie Impress pakietu LibreOffice
Rys. 2
Okno Opcje efektu w programie Impress pakietu LibreOffice
 1. kierunek realizacji animacji;
 2. włącza przyspieszenie animacji na początku;
 3. włącza zwalnianie animacji na końcu;
 4. dodaje jeden z dostępnych dźwięków do animacji;
 5. umożliwia odtworzenie wybranego dźwięku;
 6. lista wyboru czynności, jakie mogą zostać wykonane po odtworzeniu animacji;
  • nic nie rób;
  • koloruj;
  • ukryj po animacji;
  • ukryj po następnej animacji;
 7. kolor;
 8. opcje dla animacji tekstu;
 9. opóźnienie pomiędzy wyświetlaniem znaków animacji tekstu;
 10. pomoc;
 11. zamyka okno i zastosowuje zmiany;
 12. zamyka okno bez zastosowania zmian
Zakładka Chronometraż okna Opcje efektu w programie Impress pakietu LibreOffice
Rys. 3
Zakładka Chronometraż okna Opcje efektu w programie Impress pakietu LibreOffice:
 1. lista opcji sposobu uruchamiania animacji;
 2. opóźnienie animacji;
 3. czas trwania animacji;
 4. lista wyboru ustawień powtarzania animacji;
 5. włącza cofanie efektu po wykonaniu animacji;
 6. uruchamia animację po kliknięciu slajdu;
 7. uruchamia animację po kliknięciu na wybrany obiekt z listy 8;
 8. lista obiektów
Propozycje książek
tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Komentarze