Impress - właściwości pól tekstowych

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 6085 razy

W każdej praktycznie prezentacji znajdują się pola tekstowe, które powinny być odpowiednio sformatowane np. tak, aby kolor tekstu kontrastował z tłem slajdu jak również rozmiar i krój czcionki. Wszystkie te opcje oraz wiele więcej z nich można znaleźć w oknie Właściwości, które po zaznaczeniu obiektu tekstowego powinno wyglądać jak na poniższym rysunku. Okno to można zobaczyć po wciśnięciu przycisku Przycisk właściwości w programie Impress pakietu LibreOffice.

Okno Właściwości pola tekstowego w programie Impress pakietu LibreOffice
Rys. 1
Okno Właściwości pola tekstowego w programie Impress pakietu LibreOffice:
 1. lista wyboru kroju czcionki;
 2. rozmiar czcionki;
 3. pogrubienie Ctrl + A;
 4. pochylenie Ctrl + I;
 5. podkreślenie Ctrl + U - kliknięcie na strzałce rozwija listę z wyborem stylu linii podkreślenia;
 6. przekreślenie;
 7. dodaje cień pod tekstem;
 8. zwiększa rozmiar czcionki Ctrl + ];
 9. zmniejsza rozmiar czcionki Ctrl + [;
 10. ustawia kolor czcionki;
 11. ustawia kolor wyróżnienia;
 12. rozwija listę wyboru odstępów pomiędzy znakami:
  • bardzo ciasne;
  • ciasne;
  • normalne;
  • luźne;
  • bardzo luźne;
  • niestandardowe - według podanej wartości;
 13. indeks górny Ctrl + Shift + P;
 14. indeks dolny Ctrl + Shift + B;
 15. wyrównanie tekstu do lewej Ctrl + L;
 16. wyrównanie tekstu do środka Ctrl + E;
 17. wyrównanie tekstu do prawej Ctrl + R;
 18. wyrównanie tekstu do lewej i prawej Ctrl + J;
 19. po zaznaczeniu karetka klawiatury ustawiona zostanie na końcu tekstu;
 20. po zaznaczeniu karetka klawiatury ustawiona zostania na początku tekstu;
 21. wyrównanie do góry;
 22. wyrównanie do środka (w pionie);
 23. wyrównanie do dołu;
 24. wstawia listę wypunktowaną;
 25. wstawia listę numerowaną;
 26. poziom niżej Ctrl + Shift + →;
 27. poziom wyżej Ctrl + Shift + ←;
 28. przesuń w dół Ctrl + Shift + ↑;
 29. przesuń w górę Ctrl + Shift + ↓;
 30. zwiększa interlinię akapitu;
 31. zmniejsza interlinię akapitu;
 32. ustawia odstęp powyżej akapitu;
 33. ustawia odstęp poniżej akapitu;
 34. lista wyboru rozmiaru interlinii akapitu;
 35. zwiększa wcięcie;
 36. zmniejsza wcięcie;
 37. przełącza na wcięcia wiszące;
 38. rozmiar wcięcia przed tekstem;
 39. rozmiar wcięcia po tekście;
 40. rozmiar wcięcia pierwszego wiersza
Propozycje książek
tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie II)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III) autor: Jolanta Pańczyk

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (wydanie III)

Autor:

Jolanta Pańczyk

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 6. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

tytuł: Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II) autor: Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

Tytuł:

Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)

Autor:

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka