Skrypt JavaScript tworzący wykres słupkowy

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3394 razy

Prosty skrypt tworzący wykres słupkowy na podstawie podanych przez użytkownika danych w postaci: klucz;wartość. Poniżej zamieszczam przykładowy wykres wygenerowany w ten sposób.

Rys. 1
Wygenerowany wykres na podstawie poniżej podanych informacji

Skrypt można wykorzystać do tworzenia animacji tak jak pokazane zostało to poniżej.

Rys. 2
Przykładowa animacja SVG stworzona przy użyciu skryptu generującego wykres słupkowy.