Sortowanie przez scalanie

Stronę tą wyświetlono już: 2839 razy

Sortowanie przez scalanie to typowy przykład algorytmu rekurencyjnego, w którym konieczny jest podział danych wejściowych na podgałęzie o rozmiarze danych nie większym niż 2. Innymi słowy (tak jak pokazane zostało to na rysunku poniżej) dla przykładowych danych: 2, 6, 3, 7, 5, 4, 1, 8 wykonuje się podział na dwa podzbiory: 2, 6, 3, 7 i 5, 4, 1, 8 a następnie pierwszy zbiór znów jest dzielony na pół i po uzyskaniu zbiorów o liczebności ≤ 2 sortuje się je. Dane powracają do głównej gałęzi programu i po posortowaniu drugiej jej części są łączone z równoczesnym ich sortowaniem.

Schemat pokazujący zasadę działania algorytmu sortowania przez scalanie
Rys. 1
Schemat pokazujący zasadę działania algorytmu sortowania przez scalanie dla liczb 2, 6, 3, 7, 5, 4, 1, 8

Wadą tego algorytmu jest konieczność użycia pamięci co przy zbyt dużej liczbie podgałęzi może mieć nieprzyjemne skutki. Rozwiązaniem może być dzielenie danych na mniejsze partie i ich odpowiednie sortowania na najniższych gałęziach dowolnym znanym algorytmem sortowania. Przykładowa animacja działania algorytmu dla 50 losowo wygenerowanych wartości widoczna jest poniżej.

Rys. 2
Animacja pokazująca działanie algorytmu sortowania przez scalanie dla 50 losowych wartości:
 • czerwony - partia danych sortowanych;
 • niebieski - partia wydzielonych danych (gałąź danych);
 • zielony - pozostałe elementy tablicy

Szacunkowa złożoność czasowa tego algorytmu wynosi n · log2 n. Istnieje również wersja ulepszona pomijająca rekurencję poprzez zabranie się zna realizację algorytmu od drugiej strony w sposób iteracyjny, czyli dane wejściowe najpierw są dzielone na porcje o liczebności równej co najwyżej 2 a następnie sortowana i łączone w zbiory o liczebności nie większej niż 4 itd. z wykorzystaniem pętli.

Algorytm z powyższej animacji zapisany w JavaScript można zapisać w następujący sposób:

Listing 1
 1. function mergeSort(data){
 2. console.log("data.length: " + data.length);
 3. if(data.length > 2){
 4. var data1 = mergeSort(data.splice(0, parseInt(data.length / 2)));
 5. var data2 = mergeSort(data);
 6. console.log("data1: " + data1.join());
 7. console.log("data2: " + data2.join());
 8. var sortedData = Array();
 9. while(data1.length && data2.length){
 10. if(data1[0] < data2[0]){
 11. console.log("zdejmuję z data1: " + data1[0]);
 12. sortedData.push(data1.shift());
 13. }else{
 14. console.log("zdejmuję z data2: " + data2[0]);
 15. sortedData.push(data2.shift());
 16. }
 17. }
 18. sortedData = sortedData.concat(data1);
 19. sortedData = sortedData.concat(data2);
 20. console.log(sortedData.join());
 21. return sortedData;
 22. }else{
 23. if(data.length == 2){
 24. if(data[0] > data[1]){
 25. console.log("przed zamianą " + data.join());
 26. replace(data, 0, 1);
 27. console.log("po zamianie " + data.join());
 28. }
 29. }
 30. return data;
 31. }
 32. }
Propozycje książek

Komentarze