Wzorzec projektowy pyłek - flyweight

Stronę tą wyświetlono już: 2627 razy

Opis wzorca projektowego pyłek

Wzorzec projektowy pyłek należy do wzorców strukturalnych. Wzorzec ten umożliwia wydzielenie części wspólnej dla wielu obiektów i przechowywanie jej w jednym oddzielnym obiekcie, do którego obiekt główny odwołuje się poprzez wskaźnik. Ten wzorzec można wykorzystać w grze komputerowej, gdzie obiekty tej samej klasy mają przypisaną taką samą teksturę. Tekstury zawsze ważą sporo i zajmują sporo miejsca w pamięci więc aby zapobiec niepotrzebnemu ich powielaniu tworzy się specjalną klasę, gdzie przechowywane są obiekty tekstur. Dany obiekt w grze np. czołg określonego typu odwołuje się do znajdującego się pod wskazanym adresem obiektu tekstury. W ten sposób mogę utworzyć dowolną liczbę czołgów danego typu, dla których wykorzystywana będzie jedna i ta sama tekstura.

Przykładowy diagram UML wzorca projektowego pyłek

Poniższy diagram pokazuje zlepek wykorzystania trzech różnych wzorców projektowych:

Obiekt klasy Textures jest dostępny globalnie z poziomu metody statycznej getTextures i globalnie udostępnia możliwość dodawania nowych tekstur, które z kolei dodawane są przez obiekty klas M1A1_Abrams_tank i T34_tank.

Przykład diagramy UML wzorca projektowego pyłek
Rys. 1
Przykład diagramy UML wzorca projektowego pyłek, który wykorzystuje również wzorzec projektowy singleton oraz wzorzec projektowy metoda wytwórcza

Przykładowa implementacja wzorca projektowego pyłek w C++

Listing 1
 1. #include <iostream>
 2. #include <string>
 3. #include <map>
 4. class Texture{
 5. std::string texture;
 6. public:
 7. Texture(std::string path){
 8. texture = "Texture created from: ";
 9. texture += path;
 10. std::cout << "Created new Texture from path: " << path << std::endl << std::endl;
 11. }
 12. void draw() const {
 13. std::cout << texture << std::endl << std::endl;
 14. }
 15. };
 16. class Textures{
 17. std::map<std::string, Texture*> textures;
 18. Textures(){
 19. std::cout<<"Konstruktor textures"<<std::endl<<std::endl;
 20. }
 21. public:
 22. Texture* addTexture(std::string textureName, std::string texturePath){
 23. std::map<std::string, Texture*>::iterator findTexture = textures.find(textureName);
 24. if(findTexture == textures.end()){
 25. Texture* newTexture = new Texture(texturePath);
 26. this->textures[textureName] = newTexture;
 27. return newTexture;
 28. }
 29. std::cout << "Texture \"" << textureName << "\" already exist so I return existing texture!" << std::endl << std::endl;
 30. return findTexture->second;
 31. }
 32. Texture* getTexture(std::string textureName){
 33. std::map<std::string, Texture*>::iterator findTexture = textures.find(textureName);
 34. if(findTexture == textures.end()){
 35. return NULL;
 36. }
 37. return findTexture->second;
 38. }
 39. ~Textures(){
 40. for(std::map<std::string, Texture* >::iterator texture = textures.begin(); texture != textures.end(); texture){
 41. if(texture->second){
 42. delete texture->second;
 43. texture->second = NULL;
 44. }
 45. }
 46. textures.clear();
 47. }
 48. static Textures& getTextures() {
 49. static Textures textures;
 50. return textures;
 51. }
 52. };
 53. class iTank{
 54. protected:
 55. Texture* texture;
 56. std::string tankType;
 57. public:
 58. virtual void draw() const = 0;
 59. };
 60. class M1A1_Abrams_tank : public iTank{
 61. public:
 62. M1A1_Abrams_tank(){
 63. tankType = "M1A1 Abrams";
 64. texture = Textures::getTextures().addTexture("M1A1 Abrams tank", "tank_textures/M1A1_Abrams_tank.gif");
 65. }
 66. virtual void draw() const {
 67. std::cout<<"Draw tank: " << tankType << std::endl << std::endl;
 68. if(texture){
 69. texture->draw();
 70. }
 71. }
 72. };
 73. class T34_tank : public iTank{
 74. public:
 75. T34_tank(){
 76. tankType = "T34";
 77. texture = Textures::getTextures().addTexture("T34 tank", "tank_textures/T34_tank.gif");
 78. }
 79. virtual void draw() const {
 80. std::cout<<"Draw tank: " << tankType << std::endl << std::endl;
 81. if(texture){
 82. texture->draw();
 83. }
 84. }
 85. };
 86. class TankFactory{
 87. public:
 88. static iTank* createTank(std::string tankType){
 89. if(tankType == "T34"){
 90. return new T34_tank;
 91. }
 92. if(tankType == "M1A1 Abrams"){
 93. return new M1A1_Abrams_tank;
 94. }
 95. return NULL;
 96. }
 97. };
 98. int main(){
 99. iTank* M1A1_Abrams_1 = TankFactory::createTank("M1A1 Abrams");
 100. iTank* M1A1_Abrams_2 = TankFactory::createTank("M1A1 Abrams");
 101. iTank* T34 = TankFactory::createTank("T34");
 102. std::cin.get();
 103. return 0;
 104. }

Wynik działania powyższego kodu:

Konstruktor textures

Created new Texture from path: tank_textures/M1A1_Abrams_tank.gif

Texture "M1A1 Abrams tank" already exist so I return existing texture!

Created new Texture from path: tank_textures/T34_tank.gif

Strony powiązane
strony powiązane
 1. sourcemaking.com/design_patterns/flyweight - strona opisująca wzorzec projektowy pyłek [En]
 2. pl.wikipedia.org - opis tego wzorca na stronie Wikipedii
Propozycje książek

Komentarze