Wzorzec projektowy łańcuch zobowiązań - chain of responsibility

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3439 razy

Opis wzorca projektowego łańcuch zobowiązań

Wzorzec projektowy łańcuch zobowiązań należy do czynnościowych wzorców projektowych. Umożliwia on tworzenie listy zadań (czynności), które będą wykonywane kolejno do momentu, gdzie nie będzie już więcej zadań do zrealizowania. Każde pod zadanie jest reprezentowane przez oddzielną klasę, która dziedziczy po wspólnym interfejsie. Interfejs ten agreguje interfejsy nowych zadań dodanych do listy. Łańcuch zobowiązań może być zamknięty lub otwarty. W przypadku jego zamknięcia zadania będą realizowane do momentu przerwania przez użytkownika.

Przykładowy diagram UML wzorca projektowego łańcuch zobowiązań

Na poniższym diagrami UML można zobaczyć klasy zadań, które muszą być zrealizowane aby możliwe było wystrzelenie pocisku z działa. Tymi zadaniami są obiekty klas:

Wszystkie powyższe klasy dziedziczą po jednym interfejsie iReload, który może agregować kolejne zadanie interfejsu oraz ma dostępną metodę umożliwiającą dodanie kolejnego zadania do zrealizowania na końcu łańcucha.

Przykład diagramu UML dla wzorca projektowego łańcuch zobowiązań
Rys. 1
Przykład diagramu UML dla wzorca projektowego łańcuch zobowiązań

Przykładowa implementacja wzorca projektowego łańcuch zobowiązań w C++

#include <iostream> #include <string> #include <windows.h> class iReload{ protected: iReload* task; public: inline iReload() : task(NULL){} void addNextTask(iReload* task){ if(this->task == NULL){ this->task = task; }else{ this->task->addNextTask(task); } } virtual iReload* doTask() const = 0; }; class RemoveRim : public iReload{ public: iReload* doTask() const { std::cout << "Remove rim from gun, please wait!" << std::endl; for(int i = 0; i < 30; i++){ std::cout << "#"; Sleep(100); } std::cout << std::endl<<"Rim is removed!!!" << std::endl << std::endl; return task; } }; class PutBullet : public iReload{ public: iReload* doTask() const { std::cout << "Put bullet in gun, please wait!" << std::endl; for(int i = 0; i < 30; i++){ std::cout << "#"; Sleep(100); } std::cout << std::endl<<"Bullet is loaded!!!" << std::endl << std::endl; return task; } }; class Fire : public iReload{ public: iReload* doTask() const { std::cout << "Ready to fire:" << std::endl; std::cout << "Fire [0]" << std::endl; std::cout << "Exit [not 0]" << std::endl; int w = 0; std::cin >> w; switch(w){ case 0: std::cout << "Fired!!!" << std::endl; return task; default: return NULL; } } }; int main(){ RemoveRim removerim; PutBullet putbullet; Fire fire; removerim.addNextTask(&putbullet); removerim.addNextTask(&fire); fire.addNextTask(&removerim); iReload* reloadgun = &removerim; do{ reloadgun = reloadgun->doTask(); }while(reloadgun); std::cin.get(); return 0; }

Wynik działania powyższego kodu:

Remove rim from gun, please wait!
##############################
Rim is removed!!!

Put bullet in gun, please wait!
##############################
Bullet is loaded!!!

Ready to fire:
Fire [0]
Exit [not 0]
0
Fired!!!
Remove rim from gun, please wait!
##############################
Rim is removed!!!

Put bullet in gun, please wait!
##############################
Bullet is loaded!!!

Ready to fire:
Fire [0]
Exit [not 0]
Strony powiązane
strony powiązane
  1. sourcemaking.com/design_patterns/chain_of_responsibility - strona opisująca wzorzec projektowy łańcuch zobowiązań [En]
  2. pl.wikipedia.org - opis tego wzorca na stronie Wikipedii
Propozycje książek