Wzorzec projektowy stan - state

Stronę tą wyświetlono już: 3134 razy

Opis wzorca projektowego stan

Wzorzec projektowy stan należy do wzorców czynnościowych. Celem tego wzorca jest zaimplementowanie w głównej klasie możliwości wyboru interfejsu, z którego klasa ta będzie korzystała. Taka implementacja może mieć miejsce np. przy wyborze trybu rysowania obiektów w programie graficznym.

Przykładowy diagram UML wzorca projektowego stan

Na poniższym diagramie UML klasa Drawing agreguje interfejs iDraw, za którym stoi jedna z dwóch klas:

 • DrawSquare - rysująvej prostokąt;
 • DrawCircle - rysującej okrąg (a przynajmniej coś co jako tako przypomina okrąg)

Klasa główna Drawing ma pole state, które można ustawić za pomocą metody setState decydując tym samym o wyborze obiektu stojącego za interfejsem iDraw oraz trybem rysowania.

Przykładowy diagram UML wzorca projektowego stan
Rys. 1
Przykładowy diagram UML dla wzorca projektowego stan

Przykład implementacji wzorca projektowego stan w C++

Listing 1
 1. #include <iostream>
 2. class iDraw{
 3. public:
 4. virtual void draw() = 0;
 5. };
 6. class DrawSquare : public iDraw{
 7. public:
 8. virtual void draw(){
 9. std::cout << std::endl << "###" << std::endl;
 10. std::cout << "# #" << std::endl;
 11. std::cout << "###" << std::endl << std::endl;
 12. }
 13. };
 14. class DrawCircle : public iDraw{
 15. public:
 16. virtual void draw(){
 17. std::cout << std::endl << " # " << std::endl;
 18. std::cout << "# #" << std::endl;
 19. std::cout << " # " << std::endl << std::endl;
 20. }
 21. };
 22. class Drawing{
 23. int state;
 24. iDraw* draw;
 25. void drawObject(){
 26. if(draw){
 27. draw->draw();
 28. }
 29. }
 30. public:
 31. Drawing() : state(0), draw(NULL){}
 32. void setState(){
 33. do{
 34. std::cout << "Choose option: " << std::endl;
 35. std::cout << "Exit [0]" << std::endl;
 36. std::cout << "Square [1]" << std::endl;
 37. std::cout << "Circle [2]" << std::endl;
 38. std::cin >> state;
 39. if(draw){
 40. delete draw;
 41. draw = NULL;
 42. }
 43. switch(state){
 44. case 1:
 45. draw = new DrawSquare;
 46. break;
 47. case 2:
 48. draw = new DrawCircle;
 49. break;
 50. default:
 51. std::cout << "Try again" << std::endl;
 52. }
 53. drawObject();
 54. }while(state != 0);
 55. }
 56. };
 57. int main(){
 58. Drawing drawing;
 59. drawing.setState();
 60. std::cin.get();
 61. return 0;
 62. }

Przykładowy wynik działania powyższego kodu:

Choose option:
Exit  [0]
Square [1]
Circle [2]
1

###
# #
###

Choose option:
Exit  [0]
Square [1]
Circle [2]
2

 #
# #
 #

Choose option:
Exit  [0]
Square [1]
Circle [2]
Strony powiązane
strony powiązane
 1. sourcemaking.com/design_patterns/observer - strona opisująca wzorzec projektowy stan [En]
 2. pl.wikipedia.org - opis tego wzorca na stronie Wikipedii
Propozycje książek

Komentarze