Pętla for iterująca po zakresie dostępna w standardzie C++11

Stronę tą wyświetlono już: 1735 razy

Od standardu C++11 w kompilatorach go obsługujących dostępna jest nowa wersja pętli for iterująca po zakresie danych. Oto przykład jej użycia na tablicy statycznej:

Listing 1
  1. int table[] = {0, 5, 3, 4, 6, 7};
  2. for(auto& element: table){
  3. std::cout << element << std::endl;
  4. }

W ten sam sposób można iterować po elementach klas:

  • list;
  • vector;
  • map;
  • unordered_map;
  • set;
  • unordered_set

Warunkiem oczywistym jest konieczność obsługi przez kompilator standardu C++11.

Propozycje książek

Komentarze