Pętla for iterująca po zakresie dostępna w standardzie C++11

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2382 razy

Od standardu C++11 w kompilatorach go obsługujących dostępna jest nowa wersja pętli for iterująca po zakresie danych. Oto przykład jej użycia na tablicy statycznej:

int table[] = {0, 5, 3, 4, 6, 7}; for(auto& element: table){ std::cout << element << std::endl; }

W ten sam sposób można iterować po elementach klas:

Warunkiem oczywistym jest konieczność obsługi przez kompilator standardu C++11.

Propozycje książek