Wywoływanie okna dialogowego MessageBox

Stronę tą wyświetlono już: 1527 razy

Okno dialogowe MessageBox jest jednym z podstawowych okien, jakie można wywołać. W C# (jak i w wielu innych językach programowania) okno to może zostać wywołane z parametrami sterującymi jego wyglądem. Można więc określić jakie przyciski mają zostać wyświetlone w oknie i jaka ikona ma być w nim pokazana. Do wywołania okna dialogowego MessageBox wykorzystuje się metodę statyczną Show klasy MessageBox dostępnej z poziomu System.Windows.Forms. Oto przykład wywołania takiego okna dialogowego:

Listing 1
 1. if (DialogResult.OK == MessageBox.Show("Kliknij OK, kliknij OK", "Kliknij!", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Error))
 2. {
 3. MessageBox.Show("Kliknąłeś, ty draniu!", "Kliknąłeś");
 4. }

Jak widać metoda Show zwraca wartość typu DialogResult określającą czynność jaką wykonał użytkownik. Metoda ta zwraca wartość dopiero gdy okno dialogowe zostaje zamknięte co też się dzieje po kliknięciu jednego z dostępnych przycisków.

Metoda Show jest wielokrotnie przeciążona. W podstawowej formie wymaga podania jedynie tekstu komunikatu wyświetlanego i w takiej formie okno dialogowe nie będzie posiadało okna rodzica, tekstu belki tytułowej ani ikonki, natomiast będzie mieć przycisk OK.

Możliwe jest określenie, jakie przyciski mają być wyświetlane podając jedną z powyższych wartości jako argument metody Show:

 • MessageBoxButtons.AbortRetryIgnore - przyciski anuluj, ponów, ignoruj;
 • MessageBoxButtons.OK - przycisk OK;
 • MessageBoxButtons.OKCancel - przyciski OK i anuluj;
 • MessageBoxButtons.RetryCancel - przyciski ponów, anuluj;
 • MessageBoxButtons.YesNo - przyciski tak, nie;
 • MessageBoxButtons.YesNoCancel - przyciski tak, nie, anuluj

jak również określenie jaką ikonę wyświetlić w oknie dialogowym:

 • MessageBoxIcon.Asterisk - wyświetla ikonkę z literą i na tle niebieskiego kółka;
 • MessageBoxIcon.Error - wyświetla ikonkę z x-em na tle czerwonego kółka;
 • MessageBoxIcon.Exclamation - wyświetla ikonkę z wykrzyknikiem na tle żółtego trójkąta;
 • MessageBoxIcon.Hand - wyświetla ikonkę z x-em na tle czerwonego kółka;
 • MessageBoxIcon.Information - wyświetla ikonkę z literą i na tle niebieskiego kółka;
 • MessageBoxIcon.None - żadnej ikonki;
 • MessageBoxIcon.Question - wyświetla ikonkę z znakiem zapytania na tle niebieskiego kółka;
 • MessageBoxIcon.Stop - wyświetla ikonkę z x-em na tle czerwonego kółka;
 • MessageBoxIcon.Warning - wyświetla ikonkę z wykrzyknikiem na tle żółtego trójkąta;
Propozycje książek

Komentarze