III zasada dynamiki Newtona

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2763 razy

Trzecia zasada dynamiki Newtona opisująca prawo akcji i reakcji:

Jeżeli ciało A działa na ciało B siłą F o pewnej wartości to ciało B działa na ciało A siłą o tej samej wartości i kierunku lecz przeciwnym zwrocie i różnych punktach przyłożenia.

Z trzeciej zasady dynamki Netona wynika, że jeżeli Ziutek uderzy pięścią w brzuch Mietka to brzuch Mietka uderzy w pięść Ziutka z taką samą siłą lecz przeciwnie skierowaną. Siłę akcji nazywa się siłę która wywołuje siłę reakcji danego obiektu na jej oddziaływanie. W rozpatrywanym wcześniej przypadku siłą akcji będzie siła uderzenia pięści Ziutka zaś reakcji siła brzucha Mietka.

Ilustracja do definicji trzeciej zasady dynamiki Newtona.
Rys. 1
Ilustracja do definicji trzeciej zasady dynamiki Newtona.

Jak wynika z powyższej ilustracji prawdziwa jest więc następująca równość:

Równowaga sił - jeżeli ciało A działa na ciało B siłą o pewnej wartości to ciało B działa na ciało A siłą o tej samej wartości lecz przeciwnie skierowanej [1]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

\vec{F}_A=-\vec{F}_B

gdzie:

Propozycje książek
tytuł: Fizyka dla programistów gier autor: David M. Bourg

Tytuł:

Fizyka dla programistów gier

Autor:

David M. Bourg

W związku z tym, że firma Helion nie wywiązuje się z swoich zobowiązań naliczania prowizji za każdą zakupioną książkę a kontakt z ową frmą jest nie możliwy autor strony zmuszony został do zablokowania linkowania książek. Za wszelkie niedogodności z tym związane z góry przepraszam i obiecuję włączenie linkowania gdy tylko sprawa zostanie wyjaśniona