Parametry związane z przemieszczaniem i ruchem obrotowym wrzeciona obrabiarki

Stronę tą wyświetlono już: 1678 razy

G-code posiada parametry, które sterują ruchem czy to wrzeciona tokarki lub frezarki, czy samego przedmiotu obrabianego. Podstawowe kody związane z ruchem to:

  • X - przemieszczenie liniowe na osi x, gdy wybrany został tryb G0 lub G1, w przypadku gdy wybrany został tryb G2 lub G3 określa on współrzędną x ruchu po okręgu. Po literze X powinna zostać podana wartość przemieszczenia;
  • Y - przemieszczenie liniowe na osi y, gdy wybrany został tryb G0 lub G1, w przypadku gdy wybrany został tryb G2 lub G3 określa on współrzędną y ruchu po okręgu. Po literze Y powinna zostać podana wartość przemieszczenia;
  • Z - przemieszczenie liniowe na osi z, gdy wybrany został tryb G0 lub G1, w przypadku gdy wybrany został tryb G2 lub G3 określa on współrzędną z ruchu po okręgu. Po literze Z powinna zostać podana wartość przemieszczenia;
  • A - położenie w osi A. Po literze A powinna zostać podana wartość przemieszczenia;
  • B - położenie w osi B. Po literze A powinna zostać podana wartość przemieszczenia;
  • C - położenie w osi C. Po literze A powinna zostać podana wartość przemieszczenia;
  • S - prędkość obrotowa wrzeciona frezarki lub tokarki. Po literze S powinna zostać podana wartość liczbowa;
  • F - określa prędkość posuwu. Po literze F powinna zostać podana wartość liczbowa określająca posuw w [mm / min]

Możliwe jest łączenie poleceń przemieszczenia np. tak:

Listing 1
  1. x10 y100

Powyższy kod przemieści końcówkę wrzeciona frezarki lub narzędzie tokarki względem bieżącej pozycji o 10 mm na osi x i 100 mm na osi y (pod warunkiem, że wcześniej ustawiono tryb G91 - współrzędne względne).

Komentarze