Dostępne funkcje matematyczne w G-code

Stronę tą wyświetlono już: 2019 razy

W G-code dostępne są następujące funkcje trygonometryczne:

 • sin - sinus;
 • cos - kosinus;
 • tan - tangens;
 • asin - arcus sinus;
 • acos - arcus kosinus;
 • atan - arcus tangens

Funkcje sin, cos i tan przyjmują jako wartość kąt w stopniach, natomiast funkcje asin, acos i atan zwracają wartość kąta w stopniach.

Pozostałe funkcje to:

 • abs - wartość bezwzględna;
 • exp - zwraca stałą Eulera e podniesioną do podanej potęgi;
 • fix - zwraca zaokrągloną w dół wartość liczby podanej jako argument funkcji;
 • fup - zwraca zaokrągloną w górę wartość liczby podanej jako argument funkcji;
 • round - zwraca zaokrągloną do najbliższej wartości całkowitej wartość liczby podanej jako argument funkcji;
 • ln - logarytm naturalny (logarytm o podstawie e);
 • sqrt - pierwiastek kwadratowy;
 • exists - zwraca 1 gdy podany na wejście parametr istnieje, 0 w przeciwnym przypadku

Przykład wykorzystania funkcji sin do poruszania narzędzia po przybliżonej sinusoidzie:

Listing 1
 1. g1
 2. m3 s800
 3. f300
 4. #<x> = 0
 5. #<amplitude> = 100
 6. g90
 7. o001 while [#<x> le 360]
 8. x#<x> y[sin[#<x>] * #<amplitude>]; <- wykorzystanie funkcji sinus
 9. #<x> = [#<x> + 1]
 10. o001 endwhile
 11. m30
Strony powiązane
strony powiązane
 1. linuxcnc.org/docs/html/gcode/overview.html#gcode:functions - opis funkcji obsługiwanych przez program LinuxCNC

Komentarze