Dostępne funkcje matematyczne w G-code

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2961 razy

W G-code dostępne są następujące funkcje trygonometryczne:

Funkcje sin, cos i tan przyjmują jako wartość kąt w stopniach, natomiast funkcje asin, acos i atan zwracają wartość kąta w stopniach.

Pozostałe funkcje to:

Przykład wykorzystania funkcji sin do poruszania narzędzia po przybliżonej sinusoidzie:

g1 m3 s800 f300 #<x> = 0 #<amplitude> = 100 g90 o001 while [#<x> le 360] x#<x> y[sin[#<x>] * #<amplitude>]; <- wykorzystanie funkcji sinus #<x> = [#<x> + 1] o001 endwhile m30
Strony powiązane
strony powiązane
  1. linuxcnc.org/docs/html/gcode/overview.html#gcode:functions - opis funkcji obsługiwanych przez program LinuxCNC