Pętla repeat w G-code

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 4838 razy

Pętla repeat w G_code umożliwia wykonanie danej operacji określoną ilość razy, oto przykład jej wykorzystania do frezowania elementów w kształcie wielokąta foremnego:

#<edge_width> = 100 #<number_of_edges> = 6 #<angle> = [360 / #<number_of_edges>] #<current_angle> = 0 G0 X100 Y100 G1 G91 F300 M3 S800 Z-1 o001 repeat [ #<number_of_edges> ] X[#<edge_width> * sin [#<current_angle>]] Y[#<edge_width> * cos [#<current_angle>]] #<current_angle> = [#<current_angle> + #<angle>] o001 endrepeat M30

Tak jak w przypadku pętli while i do while oraz instrukcji warunkowej if elseif else konieczne jest użycie o-kodu do oznaczenia bloku instrukcji, której pętla repeat dotyczy.

Strony powiązane
strony powiązane
  1. linuxcnc.org/docs/html/gcode/o-code.html#ocode:repeat - opis pętli repeat na stronie dokumentacji programu LinuxCNC