Pętla repeat w G-code

Stronę tą wyświetlono już: 3288 razy

Pętla repeat w G_code umożliwia wykonanie danej operacji określoną ilość razy, oto przykład jej wykorzystania do frezowania elementów w kształcie wielokąta foremnego:

Listing 1
 1. #<edge_width> = 100
 2. #<number_of_edges> = 6
 3. #<angle> = [360 / #<number_of_edges>]
 4. #<current_angle> = 0
 5. G0 X100 Y100
 6. G1 G91 F300
 7. M3 S800
 8. Z-1
 9. o001 repeat [ #<number_of_edges> ]
 10. X[#<edge_width> * sin [#<current_angle>]] Y[#<edge_width> * cos [#<current_angle>]]
 11. #<current_angle> = [#<current_angle> + #<angle>]
 12. o001 endrepeat
 13. M30

Tak jak w przypadku pętli while i do while oraz instrukcji warunkowej if elseif else konieczne jest użycie o-kodu do oznaczenia bloku instrukcji, której pętla repeat dotyczy.

Strony powiązane
strony powiązane
 1. linuxcnc.org/docs/html/gcode/o-code.html#ocode:repeat - opis pętli repeat na stronie dokumentacji programu LinuxCNC

Komentarze