Program frezujący kieszeń o podanych wymiarach

Stronę tą wyświetlono już: 1996 razy

Frezowanie kieszeni prostokątnej o określonej głębokości jest jedną z częściej stosowanych operacji. Istotne dane dotyczące wymiarów kieszeni to:

 • szerokość w;
 • długość l;
 • głębokość h

Równie istotne jest położenie kieszeni względem krawędzi obrabianego przedmiotu:

 • położenie na osi x;
 • położenie na osi y;
 • położenie na osi z;

Kolejne parametry mające wpływ na czas pracy oraz wykonanie zadania dotyczą samej obrabiarki i narzędzia, którym ta się posługuje. Oto parametry dotyczące geometrii narzędzia i obrabiarki:

 • średnica frezu df;
 • posuw p [mm / min];
 • maksymalna głębokość skrawanej warstwy g [mm];
 • obroty wrzeciona s [obr / min]
Parametry opisujące kształt frezowanej kieszeni
Rys. 1
Parametry opisujące kształt frezowanej kieszeni:
 • szerokość w;
 • długość l;
 • głębokość h;
 • położenie na osi x;
 • położenie na osi y;
 • położenie na osi z;

Kod programu:

Listing 1
 1. #<z_base> = 0
 2. #<max_height> = 1
 3. #<current_height> = #<max_height>
 4. #<height> = 20
 5. #<width> = 50
 6. #<length> = 30
 7. #<tool_diameter> = 3
 8. #<begin_x> = [10 + #<tool_diameter> / 2]
 9. #<begin_y> = [10 + #<tool_diameter> / 2]
 10. g0 g90 f300 z#<z_base>
 11. M3 s1000 (włączenie obrotów)
 12. o001 if [[#<tool_diameter> le #<width>] and [#<tool_diameter> le #<length>]]
 13. #<direction> = -1
 14. g90 x[#<begin_x> + [#<width> - #<tool_diameter>] / 2] y#<begin_y>
 15. o007 if [#<current_height> gt #<height>]
 16. #<current_height> = #<height>
 17. o007 endif
 18. o002 while [#<current_height> le #<height>]
 19. #<current_width> = #<tool_diameter>
 20. g1 g90 z-[#<current_height> - #<z_base>]
 21. g91
 22. y-[[#<length> - #<tool_diameter>] * #<direction>]
 23. ;y-[#<length> - #<tool_diameter>]
 24. #<current_width> = #<tool_diameter>
 25. o003 if [#<current_width> gt [#<width> - #<tool_diameter>] / 2]
 26. #<current_width> = [#<width> - #<tool_diameter>] / 2
 27. o003 endif
 28. o004 while [#<current_width> le [[#<width> - #<tool_diameter>] / 2]]
 29. x[#<current_width>]
 30. y[[#<length> - #<tool_diameter>] * #<direction>]
 31. x-[#<current_width> * 2]
 32. y-[[#<length> - #<tool_diameter>] * #<direction>]
 33. x[#<current_width>]
 34. o005 if [[#<current_width> + #<tool_diameter>] le [[#<width> - #<tool_diameter>] / 2] or #<current_width> eq [[#<width> - #<tool_diameter>] / 2]]
 35. #<current_width> = [#<current_width> + #<tool_diameter>]
 36. o005 else
 37. #<current_width> = [[#<width> - #<tool_diameter>] / 2]
 38. o005 endif
 39. o004 endwhile
 40. #<direction> = [#<direction> * -1]
 41. o006 if [[#<current_height> + #<max_height>] le #<height> or #<current_height> eq #<height>]
 42. #<current_height> = [#<current_height> + #<max_height>]
 43. o006 else
 44. #<current_height> = #<height>
 45. o006 endif
 46. o002 endwhile
 47. g90 z0
 48. o001 endif
 49. M30

Na poniższym rysunku można zobaczyć proces symulacji frezowania kieszeni w programie LinuxCNC.

Widok trybu symulacji frezowania kieszeni w programie LinuxCNC
Rys. 2
Widok trybu symulacji frezowania kieszeni w programie LinuxCNC

Komentarze