Program G-code wycinający wielokąt foremny z uwzględnieniem średnicy narzędzia

Stronę tą wyświetlono już: 1803 razy

Program wycinający wielokąty foremne na podstawie następujących parametrów geometrycznych:

 • długość boku a wielokąta foremnego;
 • liczba boków n wielokąta foremnego;
 • położenie środka okręgu opisanego na wielokącie foremnym (xc i yc)

Parametry związane z frezarką i frezem:

 • średnica frezu d [mm];
 • posuw f [mm / min];
 • obroty s [obr / min];
 • maksymalna grubość skrawanego materiału hmax;
 • grubość skrawanego materiału h
Graficzna interpretacja podstawowych parametrów wycinanego wielokąta
Rys. 1
Graficzna interpretacja podstawowych parametrów wycinanego wielokąta:
 • długość boku a wielokąta foremnego;
 • położenie środka okręgu opisanego na wielokącie foremnym (xc i yc)
 • grubość skrawanego materiału h

Kod programu:

Listing 1
 1. g90
 2. f300
 3. m3 s800
 4. #<tool_diameter> = 2
 5. #<height> = 3
 6. #<current_height> = 1
 7. #<x_c> = 100
 8. #<y_c> = 100
 9. #<a> = 20
 10. #<n> = 6
 11. #<alpha> = [360 / #<n>]
 12. #<start_angle> = 30
 13. #<r_w> = [#<a> / [2 * tan [ 180 / #<n>]]]
 14. #<r_z> = [[#<r_w> + #<tool_diameter> / 2] / [cos [180 / #<n>]]]
 15. g0 x[#<x_c> - #<r_z> * cos [#<start_angle>]] y[#<y_c> + #<r_z> * sin [#<start_angle>]]
 16. g1
 17. o002 while [#<current_height> le #<height>]
 18. z-[#<current_height>]
 19. #<k> = 1
 20. o001 repeat [#<n>]
 21. x[#<x_c> - #<r_z> * cos[#<alpha> * #<k> + #<start_angle>]] y[#<y_c> + #<r_z> * sin[#<alpha> * #<k> + #<start_angle>]]
 22. #<k> = [#<k> + 1]
 23. o001 endrepeat
 24. #<current_height> = [#<current_height> + 1]
 25. o002 endwhile
 26. z0
 27. m30

Poniżej można zobaczyć screen symulacji procesu wycinania wielokąta foremnego w programie LinuxCNC.

Widok symulacji procesu wycinania wielokąta foremnego w programie LinuxCNC
Rys. 2
Widok symulacji procesu wycinania wielokąta foremnego w programie LinuxCNC

Komentarze