Program G-code wycinający wielokąt foremny z uwzględnieniem średnicy narzędzia

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2587 razy

Program wycinający wielokąty foremne na podstawie następujących parametrów geometrycznych:

Parametry związane z frezarką i frezem:

Graficzna interpretacja podstawowych parametrów wycinanego wielokąta
Rys. 1
Graficzna interpretacja podstawowych parametrów wycinanego wielokąta:
  • długość boku a wielokąta foremnego;
  • położenie środka okręgu opisanego na wielokącie foremnym (xc i yc)
  • grubość skrawanego materiału h

Kod programu:

g90 f300 m3 s800 #<tool_diameter> = 2 #<height> = 3 #<current_height> = 1 #<x_c> = 100 #<y_c> = 100 #<a> = 20 #<n> = 6 #<alpha> = [360 / #<n>] #<start_angle> = 30 #<r_w> = [#<a> / [2 * tan [ 180 / #<n>]]] #<r_z> = [[#<r_w> + #<tool_diameter> / 2] / [cos [180 / #<n>]]] g0 x[#<x_c> - #<r_z> * cos [#<start_angle>]] y[#<y_c> + #<r_z> * sin [#<start_angle>]] g1 o002 while [#<current_height> le #<height>] z-[#<current_height>] #<k> = 1 o001 repeat [#<n>] x[#<x_c> - #<r_z> * cos[#<alpha> * #<k> + #<start_angle>]] y[#<y_c> + #<r_z> * sin[#<alpha> * #<k> + #<start_angle>]] #<k> = [#<k> + 1] o001 endrepeat #<current_height> = [#<current_height> + 1] o002 endwhile z0 m30

Poniżej można zobaczyć screen symulacji procesu wycinania wielokąta foremnego w programie LinuxCNC.

Widok symulacji procesu wycinania wielokąta foremnego w programie LinuxCNC
Rys. 2
Widok symulacji procesu wycinania wielokąta foremnego w programie LinuxCNC