Program G-code wycinający eliptyczny otwór

Stronę tą wyświetlono już: 2666 razy

Ten prosty programik napisany w G-code wycina eliptyczny otwór o podanych parametrach. Program przy wycinaniu otworu bierze pod uwagę następujące parametry wpływające na położenie i kształt otworu:

 • promienie elipsy r1 i r2;
 • położenie środka elipsy xc i yc;
 • kąt obrotu α elipsy;

Kolejne parametry związane z samą frezarką i narzędziem to:

 • średnica frezu d;
 • wysokość cięcia h;
 • maksymalna jednorazowa wysokość skrawanej warstwy;
 • posuw f [mm / min];
 • prędkość obrotowa wrzeciona s [obr / min]
Graficzna interpretacja parametrów wycinanego otworu eliptycznego
Rys. 1
Graficzna interpretacja parametrów wycinanego otworu eliptycznego:
 • promienie elipsy r1 i r2;
 • położenie środka elipsy xc i yc;
 • kąt obrotu α elipsy;

Program, który napisałem wykonuje interpolację liniową krzywej eliptycznej, której dokładność zależy od specjalnie utworzonego parametru n. Parametr ten dzieli kąt pełny 360° na części, względem których obliczane są współrzędne bezwzględne kolejnego punktu znajdującego się na obwodzie elipsy.

Listing 1
 1. g90
 2. f300
 3. m3 s800
 4. #<tool_diameter> = 2
 5. #<height> = 3
 6. #<current_height> = 1
 7. #<x_c> = 100
 8. #<y_c> = 100
 9. #<ray_1> = [50 - #<tool_diameter> / 2]
 10. #<ray_2> = [80 - #<tool_diameter> / 2]
 11. #<angle> = 23
 12. #<k> = 1
 13. g0 x[#<x_c> - #<ray_1> * cos[#<angle>]] y[#<y_c> - #<ray_1> * sin[#<angle>]]
 14. g1
 15. #<n> = 360
 16. o002 while [#<current_height> le #<height>]
 17. z-[#<current_height>]
 18. o001 repeat [#<n>]
 19. #<x> = [- #<ray_1> * cos[360 / #<n> * #<k>]]
 20. #<y> = [#<ray_2> * sin[360 / #<n> * #<k>]]
 21. x[#<x> * cos[#<angle>] - #<y> * sin[#<angle>] + #<x_c>] y[#<x> * sin[#<angle>] + #<y> * cos[#<angle>] + #<y_c>]
 22. #<k> = [#<k> + 1]
 23. o001 endrepeat
 24. #<current_height> = [#<current_height> + 1]
 25. o002 endwhile
 26. z0
 27. m30
Przykład symulacji wycinania otworu eliptycznego przeprowadzona w programie LinuxCNC
Rys. 2
Przykład symulacji wycinania otworu eliptycznego przeprowadzona w programie LinuxCNC

Komentarze