Statyka

Stronę tą wyświetlono już: 15164 razy

Wstęp

Statyka uwzględnia tylko takie obliczenia, w których można założyć, że ciało lub dany układ ciał zachowuje się w idealnie sztywny sposób (nie ma tam żadnych nawet najmniejszych przemieszczeń) a w związku z tym da się ułożyć odpowiednią liczbę równań opisujących dany układ zwany statycznie wyznaczalnym. W rzeczywistym świecie każdy obiekt ulega odkształceniu pod wpływem przyłożonej siły, jednakże w przypadku takich materiałów jak np. stal te odkształcenia często są minimalne i trudne do zauważenia i z tego względu obliczenia statyczne mogą być stosowane w celu rozwiązania niektórych zadań związanych ściśle z konstrukcją maszyn i urządzeń.

Przybliżona lista tematów działu

  • wyznaczanie sił wypadkowych w układach 2W;
  • wyznaczanie sił w układach prętowych prostych;
  • wyznaczanie reakcji belek, ram i kratownic statycznie wyznaczalnych;
  • rozwiązywanie kratownic statycznie wyznaczalnych metodą: równowagi sił w prętach, przekrojów Rittera i graficzną planu sił Cremony;
  • rozwiązywanie belek przegubowych statycznie wyznaczalnych;
  • rozwiązywanie układów przestrzennych statycznie wyznaczalnych;
  • rozwiązywanie układów statycznie wyznaczalnych z tarciem;
  • wyznaczanie środków ciężkości figur płaskich (co w pewnym stopniu stanowi wstęp do działu Wytrzymałość materiałów.

Dział ten jest wstępem do rozwiązywania bardziej złożonych układów związanych ściśle z działem Mechanika techniczna → Wytrzymałość materiałów.

Zanim zaczniesz warto wiedzieć

Podstawowe informacje z zakresu matematyki, jakie powinny być przyswojone, aby możliwe było przyswojenie wiedzy zawartej w tym dziale to:

Natomiast z fizyki to będzie dział Dynamiki a właściwie to jego część dotycząca I zasady dynamiki Newtona.

Komentarze