Qt - tworzenie projektu konsolowego

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3935 razy

Utworzenie pierwszego projektu konsolowego w Qt Creatorrze jest dziecinnie proste, albowiem wystarczy w widoku głównym (widocznym na poniższym rysunku) kliknąć przycisk Nowy projekt.

Widok okna Qt Creator-a
Rys. 1
Widok okna Qt Creator-a:
  1. pasek przełączania widoku głównego okna;
  2. pasek narzędzi związanych z kompilacją;
  3. opcje wyświetlania projektów, przykładów i samouczków;
  4. dodatkowe usługi internetowe Qt Creatora;
  5. widok główny umożliwiający utworzenie nowego projektu lub wczytanie już istniejącego.

Po kliknięciu wcześniej wspomnianego przycisku oczom twym powinno ukazać się okno Nowy projekt, w którym niezwłocznie i z najdzikszą rozkoszą należy wybrać projekt typu Qt Console Application a następnie kliknąć przycisk Wybierz....

Qt Creator - widok okna Nowy projekt
Rys. 2
Qt Creator - widok okna Nowy projekt

Po kliknięciu przycisku Wybierz... oczom twym ukarze się okno dialogowe Qt Console Application, w którym należy podać nazwę tworzonego projektu oraz podać lokalizację jego utworzenia.

Qt Creator - widok okna Qt Console Application
Rys. 3
Qt Creator - widok okna Qt Console Application

Po zakończeniu tej jakże trudnej czynności należy wcisnąć przycisk Dalej, by przejść do trybu ustawiania zestawu narzędzi. W tym trybie wszystko należy zostawić poustawiane domyślnie.

Qt Creator widok okna Aplikacja konsolowa Qt - Zdefiniuj system budowania
Rys. 4
Qt Creator widok okna Aplikacja konsolowa Qt - Zdefiniuj system budowania

Kolejny etap to wybór zestawu narzędzi, gdzie należy zaznaczyć opcje z poniższego rysunku.

Qt Creator widok okna Aplikacja konsolowa Qt - Wybór zestawu narzędzi
Rys. 5
Qt Creator widok okna Aplikacja konsolowa Qt - Wybór zestawu narzędzi

Ostatni etap dotyczy konfiguracji systemu kontroli wersji, ja pozostawię to nieskonfigurowane.

Qt Creator widok okna Aplikacja konsolowa Qt - Organizacja projektu
Rys. 6
Qt Creator widok okna Aplikacja konsolowa Qt - Organizacja projektu

Po przebrnięciu przez zawiły labirynt klikania przycisków oczom twym powinien w końcu ukazać się widok z poniższego rysunku.

Qt Creator - widok pierwszego projektu konsolowego
Rys. 7
Qt Creator - widok pierwszego projektu konsolowego

Jak widać program utworzył podstawowy projekt z następującym kodem:

#include <QCoreApplication> int main(int argc, char *argv[]) { QCoreApplication a(argc, argv); // obiekt zapobiegający automatycznemu zamknięciu programu return a.exec(); // wywołanie obiektu, który zamknie okno programu dopiero po wciśnięciu entera }

Przekompilowanie tego jakże złożonego projektu można uruchomić wciskając F5 lub wciskając przycisk zielonego trójkąta na pasku narzędziowym znajdującym się w lewym dolnym rogu okna programu. Dostępny jest tam także przycisk z napisem Debug. Jego kliknięcie wyświetla listę wyboru trybu kompilacji. Tryb Debug jest przeznaczony dla programisty, natomiast Release dla użytkownika końcowego.

Propozycje książek