Siły wypadkowe w układzie 2W

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 6758 razy

Wyznaczanie wektora wypadkowego układu sił możliwe jest poprzez zastosowanie twierdzenia o rzucie wypadkowej:

Twierdzenie 1 Rzut wektora wypadkowego równa się sumie rzutów poszczególnych składowych.

Powyższe twierdzenie można zapisać w postaci następującego wzoru:

Zadanie 1.

Dane są trzy wektory:

Należy obliczyć ich wektor wypadkowy wykorzystując twierdzenie 1 w następujący sposób:

Na rysunku 1 można zobaczyć interpretację graficzną powyższego rozwiązania.

interpretacja graficzna rozwiązania
Rys. 1
Interpretacja graficzna układu sił i wektora wypadkowego.