Qt - klasa QTimer czyli uruchamianie sygnału co określony odstęp czasu

Stronę tą wyświetlono już: 3422 razy

Klasa QTimer jest typowym przykładem klasy biblioteki Qt, która wykorzystuje sygnały i sloty. Celem tej klasy jest umożliwienie wywołania podpiętego pod slot uruchamiany za pomocą sygnału timeout własnego sygnału utworzonego w obiekcie klasy.

Oto przykład klasy specjalnie przygotowanej do tego celu:

Plik qclock.h:

Listing 1
 1. #ifndef QCLOCK_H
 2. #define QCLOCK_H
 3. #include <QDebug>
 4. #include <QObject>
 5. #include <QTime>
 6. class QClock : public QObject
 7. {
 8. Q_OBJECT
 9. public:
 10. QClock();
 11. public slots:
 12. void tick();
 13. };
 14. #endif // QCLOCK_H

Plik qclock.cpp:

Listing 2
 1. #include "qclock.h"
 2. QClock::QClock()
 3. {
 4. }
 5. void QClock::tick(){
 6. qDebug() << QTime::currentTime().toString("hh:mm:ss");
 7. }

Na koniec utworzenie obiektu klasy QClock i QTimer w pliku main.cpp:

Listing 3
 1. #include <QCoreApplication>
 2. #include "qclock.h"
 3. #include <QTimer>
 4. int main(int argc, char *argv[])
 5. {
 6. QCoreApplication a(argc, argv);
 7. QClock *clock = new QClock(); // obiekt klasy QClock
 8. QTimer *timer = new QTimer(); // obiekt klasy QTimer
 9. timer->setInterval(1000); // ustawiam interwał czasowy na 1000 milisekund
 10. QObject::connect(timer, SIGNAL(timeout()), clock, SLOT(tick())); // podpinam pod sygnał timeout obiketu timer podpinam slot tick z obiektu QClock
 11. timer->start(); // uruchamiam zegar
 12. return a.exec();
 13. }

Przybliżony wynik działania powyższego kodu powinien być mniej więcej taki:

"17:00:00"
"17:00:01"
"17:00:02"
"17:00:03"
"17:00:04"
"17:00:05"
"17:00:06"
Strony powiązane
strony powiązane
 1. doc.qt.io/qt-5/qtimer.html - opis klasy QTimer w dokumentacji Qt
Propozycje książek

Komentarze