Qt - klasa QFile i operacje we/wy na pliku

Stronę tą wyświetlono już: 4407 razy

Klasa QFile umożliwia zapis i odczyt danych do pliku ale również wykonywanie operacji zmiany nazwy, usuwania czy kopiowania pliku z jednej lokalizacji do drugiej. Aby możliwe było korzystanie z tej klasy konieczne jest załączenie pliku QFile.

Funkcje statyczne

Warte uwagi są statyczne funkcje klasy QFile, oto niektóre z nich:

 • copy - kopiuje plik z jednego miejsca do drugiego;
 • decodeName - zamiana kodowania nazwy pliku z UTF-8 do kodu ASCII;
 • encodeName - zamienia nazwę pliku zapisaną w ASCII na nazwę zapisaną w kodowaniu UTF-8;
 • exists - sprawdza, czy plik istnieje;
 • permissions - zwraca ustawione uprawnienia do pliku;
 • remove - usuwa podany plik;
 • rename - zmienia nazwę pliku;
 • resize - zmienia rozmiar pliku;
 • setPermissions - ustawia uprawnienia przypisane do pliku

Tworzenie obiektu klasy QFile

Można utworzyć obiekt klasy za pomocą konstruktora bezparametrowego lub z konstruktorem od razu ustawiającym ścieżkę do pliku:

Listing 1
 1. QFile file;
 2. file.setFileName("C:/file"); // ustawienie ścieżki do pliku za pomocą metody setFileName
 3. QFile file2("C:/file2"); // ustawienie ścieżki do pliku za pomocą konstruktora

Sprawdzanie czy plik istnieje

Po utworzeniu obiektu z przypisaną mu ścieżką można sprawdzić za pomocą metody exists, czy plik istnieje:

Listing 2
 1. QFile file("C:/file");
 2. qDebug() << file.exists(); // zwróci false, gdy plik nie istnieje

Kopiowanie pliku do wskazanej lokalizacji

Obiekty klasy QFile mają również metodę copy umożliwiającą łatwe kopiowanie pliku z jednego miejsca na drugie:

Listing 3
 1. QFile file("C:/file");
 2. file.copy("C:/Folder/file");

Zmiana nazwy pliku

Metoda rename umożliwia zmianę nazwy pliku:

Listing 4
 1. QFile file("C:/file");
 2. file.rename("file2"); // zmienia nazwę pliku

Ważne aby pamiętać, że metoda ta nie zmieni nazwy pliku gdy plik o podanej nazwie istnieje. Funkcja zwraca true, gdy operacja się powiedzie.

Usuwanie pliku

Metoda remove usuwa plik:

Listing 5
 1. QFile file("C:/file");
 2. file.remove(); // usuwa plik C:/file

Zapis danych do pliku

W celu zapisania danych do pliku należy utworzyć obiekt klasy QStringText będącym strumieniem danych, dzięki któremu możliwe będzie łatwe zapisywanie danych do pliku:

Listing 6
 1. QFile file("file.txt");
 2. if(file.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Text)){ // metoda open w otwiera plik w trybie tylko do odczytu z zamianą znaków \r\n ma \n
 3. QTextStream out(&file);
 4. out << "Some text to write"; // zapis danych do pliku
 5. file.close();
 6. }

Odczyt danych z pliku

W celu zapisania danych do pliku należy utworzyć obiekt klasy QStringText będącym strumieniem danych, dzięki któremu możliwe będzie łatwe zapisywanie danych do pliku:

Listing 7
 1. QFile file("file.txt");
 2. if(file.open(QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text)){ // metoda open w otwiera plik w trybie tylko do odczytu z zamianą znaków \r\n ma \n
 3. QTextStream in(&file);
 4. while(!in.atEnd()){ // dopóki nie osiągnięto końca pliku
 5. qDebug() << in.readLine(); // odczyt pojedynczej linii tekstu
 6. }
 7. file.close();
 8. }

Można też nie bawić się i od razu wczytać całość pliku:

Listing 8
 1. QFile file("file.txt");
 2. if(file.open(QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text)){ // metoda open w otwiera plik w trybie tylko do odczytu z zamianą znaków \r\n ma \n
 3. QTextStream in(&file);
 4. qDebug() << in.readAll();
 5. file.close();
 6. }
Strony powiązane
strony powiązane
 1. doc.qt.io/qt-5/qfile.html - opis klasy QFile na stronie dokumentacji biblioteki Qt
Propozycje książek

Komentarze