Qt - tworzenie, zapisywanie i odczytywanie danych zapisanych w formacie XML

Stronę tą wyświetlono już: 2251 razy

XML (rozszerzony język znaczników) to format zapisu danych w formie tekstu, który jest bardzo często wykorzystywany do zapisu danych. Najbardziej znanym wykorzystaniem tego formatu jest HTML wykorzystywany przez strony internetowe do formatowania danych i wyglądu strony. XML jest także wykorzystywany przez wiele innych aplikacji takich jak np. Inkscape, który do zapisu danych i ich formatowania wykorzystuje w przebiegły sposób format XML. Z tego względu warto wiedzieć co nieco o tym formacie danych i możliwości jego wykorzystania.

Prosty przykład kodu XML

Rzućmy łaskawym okiem na taki oto prosty kawałek kodu:

Listing 1
 1. <movies>
 2. <movie title="Red Dragon" year="2002"/>
 3. <movie title="Silence of the lambs" year="1991"/>
 4. </movies>

Dokumenty XML mają strukturę drzewiastą, co oznacza, że:

 • główny element root (korzeń) w dokumencie morze być tylko jeden, w przypadku powyższego kodu tym korzeniem jest znacznik movies;
 • korzeń morze mieć dowolną liczbę gałęzi, a gałęzie z kolei mogą również zawierać kolejne gałęzie. W przypadku powyższego kodu gałęzie to wszystkie znaczniki movie, które w tym przypadku nie zawierają ani treści ani podgałęzi więc zamknięte są znacznikiem />;

Warto też wiedzieć, że każda gałąź czy korzeń ma swoją nazwę oraz atrybuty. Nazwą korzenia dokumentu z powyższego kodu jest movies, korzeń ten nie ma atrybutów, natomiast atrybuty posiadają gałęzie o nazwie movie, nazwy atrybutów tychże gałęzi to:

 • title - zawiera tytuł filmu;
 • year - zawiera rok filmu

Można by rozszerzyć powyższy dokument np do takiej postaci:

Listing 2
 1. <movies>
 2. <movie title="Red Dragon" year="2002">
 3. <actors>
 4. <actor name="Anthony Hopkins" role="Dr Hannibal Lecter"/>
 5. <actor name="Edward Norton" role="Will Graham"/>
 6. </actors>
 7. </movie>
 8. <movie title="Silence of the lambs" year="1991"/>
 9. </movies>

W tym przypadku film "Red Dragon" ma gałąź actors (aktorzy) a ta zawiera kolejne gałęzie przechowujące informacje o aktorach i ich rolach.

Przykładowa implementacja odczytu, edycji i zapisu danych XML

Zróbmy sobie mały projekcik bazy danych filmów. Ograniczę się tutaj do minimalnej liczby elementów ponieważ chodzi mi jedynie o pokazanie jak w Qt można tworzyć, wczytywać i zapisywać dane XML. W tym celu konieczne będzie wykorzystanie następujących klas dostępnych w Qt:

 • QDomDocument - tworzy obiekt dokumentu XML;
 • QDomElement - element drzewa dokumentu;
 • QDomNode - węzeł drzewa dokumentu;
 • QDomNodeList - lista węzłów drzewa dokumentu

Klasa, która będzie zajmowała się obsługą bazy danych nazwana została przeze mnie MovieDatabase, a jej deklaracja w pliku moviesdatabase.h wygląda następująco:

Listing 3
 1. #ifndef MOVIESDATABASE_H
 2. #define MOVIESDATABASE_H
 3. #include <QObject>
 4. #include <QFile>
 5. #include <QTextStream>
 6. #include <QtXml/QtXml>
 7. class MoviesDatabase : public QObject
 8. {
 9. Q_OBJECT
 10. QDomDocument document;
 11. QDomElement root;
 12. QString filePath;
 13. public:
 14. explicit MoviesDatabase(const QString &filePath, QObject *parent = 0);
 15. void addMovie(const QString &title, uint year);
 16. bool exists(const QString &title, uint year);
 17. void save();
 18. void writeMovies();
 19. signals:
 20. public slots:
 21. };
 22. #endif // MOVIESDATABASE_H

W pliku moviesdatabase.cpp kod klasy:

Listing 4
 1. #include "moviesdatabase.h"
 2. MoviesDatabase::MoviesDatabase(const QString &filePath, QObject *parent) : QObject(parent), filePath(filePath)
 3. {
 4. QFile fileOpenXML(filePath);
 5. bool allIsLoaded = false;
 6. if(fileOpenXML.open(QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text)){
 7. qDebug() << "Database:" << filePath << "opened";
 8. if(document.setContent(&fileOpenXML)){
 9. qDebug() << "Database document readed correctly";
 10. root = document.firstChildElement();
 11. if(root.nodeName() == "movies"){
 12. allIsLoaded = true;
 13. }
 14. }
 15. fileOpenXML.close();
 16. }
 17. if(!allIsLoaded){
 18. root = document.createElement("movies");
 19. document.appendChild(root);
 20. }
 21. }
 22. void MoviesDatabase::save(){
 23. QFile fileSaveXML(filePath);
 24. if(fileSaveXML.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Text)){
 25. fileSaveXML.write(document.toString().toLatin1());
 26. fileSaveXML.close();
 27. }
 28. }
 29. bool MoviesDatabase::exists(const QString &title, uint year){
 30. QDomNodeList movies = root.elementsByTagName("movie");
 31. QDomElement movie;
 32. for(int index = 0; index < movies.count(); index++){
 33. movie = movies.at(index).toElement();
 34. if(movie.attribute("title") == title && movie.attribute("year").toUInt() == year){
 35. return true;
 36. }
 37. }
 38. return false;
 39. }
 40. void MoviesDatabase::addMovie(const QString &title, uint year){
 41. if(exists(title, year)){
 42. qDebug() << "Film" << title << "z" << year << "roku juz jest w bazie danych";
 43. return ;
 44. }
 45. QDomElement movie = document.createElement("movie");
 46. movie.setAttribute("title", title);
 47. movie.setAttribute("year", year);
 48. root.appendChild(movie);
 49. }
 50. void MoviesDatabase::writeMovies(){
 51. QDomNodeList movies = root.elementsByTagName("movie");
 52. qDebug() << "========================================================================";
 53. qDebug() << "Lista filmow w bazie danych";
 54. qDebug() << "========================================================================";
 55. QDomElement movieElement;
 56. for(int i = 0; i < movies.count(); i++){
 57. movieElement = movies.at(i).toElement();
 58. qDebug() << "Tytul:";
 59. qDebug() << movieElement.attribute("title");
 60. qDebug() << "Rok:";
 61. qDebug() << movieElement.attribute("year").toUInt() << "n";
 62. }
 63. }

I w końcu użycie tejże klasy w funkcji main:

Listing 5
 1. #include <QCoreApplication>
 2. #include "moviesdatabase.h"
 3. int main(int argc, char *argv[])
 4. {
 5. QCoreApplication a(argc, argv);
 6. MoviesDatabase moviesdtb("database.xml");
 7. moviesdtb.addMovie("Red Dragon", 2002);
 8. moviesdtb.addMovie("Silence of the lambs", 1991);
 9. moviesdtb.writeMovies();
 10. moviesdtb.save();
 11. return a.exec();
 12. }

Wynik działania programu po dwukrotnym jego uruchomieniu powinien być następujący:

Database: "database.xml" opened
Database document readed correctly
Film "Red Dragon" z 2002 roku juz jest w bazie danych
Film "Silence of the lambs" z 1991 roku juz jest w bazie danych
========================================================================
Lista filmow w bazie danych
========================================================================
Tytul:
"Red Dragon"
Rok:
2002

Tytul:
"Silence of the lambs"
Rok:
1991
Strony powiązane
strony powiązane
 1. doc.qt.io/qt-4.8/qdomdocument.html - opis klasy QDomDocument na stronie dokumentacji Qt
 2. doc.qt.io/qt-4.8/qdomelement.html - opis klasy QDomElement na stronie dokumentacji Qt
 3. doc.qt.io/qt-4.8/qdomnode.html - opis klasy QDomNode na stronie dokumentacji Qt
Propozycje książek

Komentarze