Qt - pierwszy program GUI

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5195 razy

W celu utworzenia pierwszego programu z graficznym interfejsem użytkownika wystarczy kliknąć w widoku powitalnym programu przycisk Nowy projekt a następnie wybranie w oknie Nowy projekt pozycji Aplikacja Qt Widgets. Dalsza część procesu tworzenia projektu przebiega standardowo tak jak w przypadku projektu konsolowego.

Widok okna Nowy projekt i ustawienia opcji dla aplikacji z GUI
Rys. 1
Widok okna Nowy projekt i ustawienia opcji dla aplikacji z GUI.

Po utworzeniu projektu wystarczy kliknąć przycisk Design aby przejść do widoku projektowania graficznego interfejsu użytkownika. Warto tutaj zwrócić uwagę na okno z listą kontrolek, listą utworzonych ich obiektów oraz listą właściwości. Te ostatnie zmienia się w zależności od tego jaki element GUI jest zaznaczony. Dla okna programu można np. ustawić:

Oczywiście są to tylko przykłady właściwości, które można zmienić.

Widok okna programu Qt Creator w trybie projektowania GUI
Rys. 2
Widok okna programu Qt Creator w trybie projektowania GUI:
  1. przycisk trybu projektowania graficznego GUI;
  2. okno kontrolek możliwych do wstawienia w projekcie poprzez przeciągnięcie danej kontrolki na obszar projektu tworzonego GUI;
  3. obszar graficznego widoku projektowanego GUI;
  4. lista kontrolek (obiektów klas) oraz ich nazw;
  5. lista właściwości aktualnie zaznaczonej kontrolki;
  6. okno listy akcji i sygnałów oraz slotów

Skompilowanie programu można wywołać używając skrótu Ctrl + R (bez debugowania) lub F5 z debugowaniem.

Propozycje książek