Konsolowy klient FTP

Stronę tą wyświetlono już: 1749 razy

Program ftpClient umożliwia nawiązanie połączenia z serwerem FTP oraz wykonywanie operacji za pomocą następujących poleceń:

 • mget - pobierania plików. Przykład:
  Listing 1
  1. mget *.cpp *.h
  powyższy kod pobiera wszystkie pliki z rozszerzeniem .cpp i .h;
 • get - pobierania pojedynczych plików. Przykład:
  Listing 2
  1. get main.cpp ICommand.h ICommand.cpp
  powyższy kod pobiera pliki main.cpp, ICommand.h oraz ICommand.cpp;
 • mput - wysyłania plików znajdujących się w bieżącej lokalizacji. Przykład:
  Listing 3
  1. mput *.cpp *.h
  Powyższy kod wysyła wszystkie pliki z rozszerzeniem .cpp i .h na serwer ftp do jego bieżącej lokalizacji z bieżącej lokalizacji programu;
 • put - wysyła pojedyncze pliki. Przykład:
  Listing 4
  1. put main.cpp ICommand.h ICommand.cpp
  powyższy kod wysyła pliki main.cpp, ICommand.h oraz ICommand.cpp na server FTP;
 • ls - wyświetla listę plików i folderów w bieżącej lokalizacji na serwerze FTP;
 • lls - wyświetla listę plików i folderów w bieżącej lokalizacji programu;
 • pwd - wyświetla bieżącą lokalizację na serwerze FTP;
 • cd - zmienia bieżącą lokalizację na serwerze FTP. Przykład:
  Listing 5
  1. cd folder
  powyższy kod spowoduje przejście do folderu o nazwie folder znajdującego się w bieżącej lokalizacji programu;
 • lcd - bez parametru wyświetla bieżącą lokalizację programu, z parametrem zmienia bieżącą lokalizację programu. Przykład:
  Listing 6
  1. cd folder
  powyższy kod spowoduje przejście do folderu o nazwie folder znajdującego się w bieżącej lokalizacji programu;
 • mkdir - umożliwia utworzenie folderu na serwerze FTP, gdy ten nie istnieje. Jeżeli folder istnieje wyświetlany jest komunikat błędu. Przykład:
  Listing 7
  1. mkdir folder
 • rmdir - umożliwia usunięcie pustego folderu, jeżeli folder zawiera pliki zwrócony zostanie komunikat błędu;
 • lmkdir - tworzy folder w bieżącej lokalizacji programu. Jeżeli folder już istnieje to zwracany jest komunikat błędu;
 • lrmdir - usuwa folder z bieżącej lokalizacji programu. Jeżeli folder zawiera pliki zwracany jest komunikat błędu;
 • mdelete - usuwa pliki z bieżącej lokalizacji na serwerze FTP. Przykład:
  Listing 8
  1. mdetere *.cpp *.h
  powyższy kod usunie wszystkie pliki z rozszerzeniem *.cpp i *.h z bieżącej lokalizacji na serwerze FTP;
 • delete - usuwa pojedyncze pliki z serwera FTP. Przykład:
  Listing 9
  1. delete main.cpp ICommand.h ICommand.cpp
  powyższy kod usuwa pliki main.cpp, ICommand.h oraz ICommand.cpp;

Program jest napisany niestety pod system Windows gdyż wykorzystuje on jego funkcje systemowe opisane na stronie MSDN.

Widok części okna programu konsolowego ftpClient przeznaczonego do łączenia się z serwerem FTP na domyślnym porcie 21
Rys. 1
Widok części okna programu konsolowego ftpClient przeznaczonego do łączenia się z serwerem FTP na domyślnym porcie 21
Strony powiązane
strony powiązane
 1. MSDN - opis tworzenia sesji FTP z wykorzystaniem funkcji systemu Windows
Propozycje książek

Załączniki:

Plik programu ftpClient

Komentarze