Belki przegubowe statycznie wyznaczalne

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 25675 razy

Zadanie 1

Obliczyć reakcje podpór i utwierdzenia sztywnego belki przegubowej z rysunku 1.

Rysunek belki przegubowej do zadania 1

Dane:

a[m]; L[m]; Q[N]

Rozwiązanie:

Układy tego typu można, a nawet trzeba rozłożyć na dwa mniejsze podukłady:

W miejscu przegubu umieszczamy reakcje Rpx oraz Rpy, których zwrot w jednym układzie musi być przeciwny do zwrotu obranego w układzie drugim i vice versa.

W przypadku tego zadania, najlepiej będzie zacząć od prawego podukładu.

Równania równowagi dla układu prawego:

Równania równowagi dla układu lewego:

Zadanie 2

Wyznaczyć reakcje podpór i utwierdzenia sztywnego belki przegubowej z rysunku 2.

Rysunek belki przegubowej do zadania 2
Rys. 2
Rysunek belki przegubowej obciążonej siłą Q oraz obciążeniami ciągłymi q1 i q2.

Dane:

q_1=210/left[ /frac{kN}{m}/right] ;q_2=315/left[/frac{kN}{m}/right]; Q=420[kN]; a=2,4[m]; b=0,6[m]; c=0,9[m]; d=0,45[m]; e=1,8[m]

Rozwiązanie:

Podukład 1:

Podukład 1 z rysunku 2

Równania równowagi:

Podukład 2:

Podukład 2 z rysunku 21

Równania równowagi:

Podukład 3:

Podukład 3 z rysunku 21

Równania równowagi:

Zadanie 3

Wyznaczyć reakcje podpór belki przegubowej z rysunku 3.

Rysunek belki przegubowej do zadania 3
Rys. 3
Rysunek belki przegubowej obciążonej obciążeniem ciągłym q.

Dane:

a[m];/alpha =45^{o};q/left[ /frac{N}{m}/right]

Rozwiązanie:

Podukład I:

Podukład I z rysunku 22

Równania równowagi:

Podukład I:

Podukład II z rysunku 22

Równania równowagi: